hieula
  • Hạng 408
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 27
  • Tỉ lệ thắng 64.34%
  • Chỉ số xã hội 244
  • Chỉ số đam mê 4.23
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hieula0 - 1 gamevui
hieula0 - 1 btran2912
hieula4 - 0 duy230920
hieula7 - 1 shgdvacacsfdtc7
hieula0 - 3 trungquan1602
hieula0 - 4 divangdaxa
hieula10 - 1 werfgh
hieula2 - 1 thocgao
hieula3 - 0 bongbongmua12
hieula1 - 3 tu8160
hieula1 - 0 ngan2303
hieula9 - 12 diemcaro04999
hieula1 - 0 vannhodeptrai
hieula1 - 5 muathulangquen
hieula3 - 0 kngoc123
hieula5 - 0 thuyentran98
hieula2 - 0 nguyenthanh99
hieula4 - 0 layman
hieula9 - 5 ok123456
hieula0 - 5 phamphuhung
hieula4 - 4 chichichanhchanh
hieula0 - 4 lamcaro2
hieula0 - 1 linda
hieula0 - 1 sagocarer
hieula5 - 0 playboy
hieula1 - 0 gacontapdi1
hieula1 - 0 cobebencuaso
hieula0 - 1 luckystar
hieula2 - 0 kitkit
hieula0 - 5 cpcnarin6
hieula2 - 8 pslangtu
hieula1 - 1 thuydung25
hieula1 - 0 tocovincom
hieula1 - 0 quangvinh2511
hieula6 - 4 sonbinnnnn
hieula4 - 2 doinhat
hieula1 - 0 phuchau123
hieula1 - 0 yumkhin
hieula5 - 10 covid19
hieula1 - 1 sisi99
hieula9 - 0 baongan
hieula1 - 0 linh1
hieula9 - 0 thanhtu111
hieula4 - 0 thanggoodbou
hieula1 - 0 sakazuki3835t
hieula0 - 1 ilovekimyen1999
hieula7 - 0 phuong1311
hieula1 - 1 lejun
hieula3 - 0 shine
hieula1 - 5 cpcnarin
hieula2 - 7 london5
hieula1 - 0 suhuho
hieula30 - 38 hoamoclan
hieula4 - 0 baniphonere
hieula5 - 0 cmlq1234
hieula1 - 0 huongjep
hieula2 - 0 hyugasanji
hieula2 - 0 trungnam12122006
hieula5 - 0 khachmankhien
hieula0 - 2 ltb0506
hieula2 - 0 idontknow23
hieula2 - 0 immaaa
hieula7 - 2 conkutodung
hieula3 - 0 cutonhuphich
hieula0 - 5 ladan7
hieula4 - 0 kien050709
hieula2 - 1 hihihiihi
hieula1 - 0 trongkute
hieula13 - 5 hochitrung
hieula4 - 1 dangthu209
hieula0 - 1 matrom34
hieula1 - 0 yoko1102
hieula1 - 17 scp67892021
hieula2 - 0 hannbao1911
hieula66 - 3 matrom31
hieula3 - 0 vyyyyyyyyy
hieula1 - 1 qindy
hieula4 - 0 hoang12366
hieula2 - 0 danghaphuong
hieula1 - 2 bangbang
hieula0 - 25 galam
hieula1 - 3 lovegood
hieula5 - 0 dhjnsdrnbjsnbjseb
hieula1 - 0 trungdang97
hieula8 - 1 bangdaokeo
hieula2 - 1 phuckgkg123
hieula0 - 1 tuoiconrong
hieula15 - 19 kentpham
hieula3 - 0 kingtfff
hieula0 - 1 maruko
hieula2 - 0 sportgfd
hieula5 - 8 diemcaro0409
hieula5 - 1 dinhdoan9378
hieula1 - 2 sbc1111
hieula3 - 0 phucnotpro
hieula5 - 0 minhngoc66
hieula0 - 3 yellowrain
hieula2 - 0 minhtammm
hieula3 - 0 danhbnbnbnbnv
hieula3 - 1 huynhphuong1