binhnhi
  • Hạng 256
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 50
  • Tỉ lệ thắng 70.36%
  • Chỉ số xã hội 334
  • Chỉ số đam mê 7.33
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhnhi3 - 0 vuivehongquao
binhnhi2 - 0 kngoccccc16
binhnhi3 - 0 hoangtuanemb
binhnhi13 - 5 werfgh
binhnhi1 - 1 han2027
binhnhi0 - 1 lamcaro2
binhnhi4 - 1 dksdud
binhnhi3 - 0 hieutran84
binhnhi1 - 0 huongq
binhnhi2 - 0 playcaro20
binhnhi3 - 1 dt17nc
binhnhi3 - 0 hoangson0607
binhnhi2 - 0 be0cuj
binhnhi2 - 0 kukupo
binhnhi1 - 2 rintohsaka
binhnhi2 - 0 sabo2412
binhnhi1 - 0 ankh777
binhnhi0 - 10 ladieubong
binhnhi0 - 6 chimvaolangquen
binhnhi1 - 1 nhimxu
binhnhi21 - 1 bamboo
binhnhi6 - 2 kaka2907
binhnhi2 - 15 nhamdoanhdoanh
binhnhi2 - 9 traitimbuon
binhnhi5 - 1 duonglinh12
binhnhi9 - 1 duhanh
binhnhi1 - 0 deathlx
binhnhi9 - 5 peishijinxian
binhnhi2 - 3 oxoxox
binhnhi2 - 4 sagocarer
binhnhi1 - 0 hochitrung
binhnhi6 - 3 tanlamvtpt96
binhnhi1 - 0 cachepomdua
binhnhi1 - 2 vncaro
binhnhi1 - 0 hyemin12
binhnhi5 - 2 apcang
binhnhi5 - 1 pthao3799
binhnhi2 - 0 khaicm
binhnhi0 - 11 minhquan58
binhnhi2 - 0 danhtoanthua
binhnhi3 - 6 diemcaro04999
binhnhi2 - 0 nohssiwi
binhnhi4 - 0 quynhnhu2602
binhnhi1 - 0 bangdaokeo
binhnhi9 - 0 nguyenvandang
binhnhi3 - 4 cpcnarin5
binhnhi5 - 0 thu1234
binhnhi0 - 6 tuantu123
binhnhi1 - 0 nonono
binhnhi0 - 1 hannie
binhnhi1 - 0 sonbinnnnn
binhnhi1 - 11 dunglun
binhnhi2 - 0 greenland
binhnhi2 - 3 huongjep
binhnhi1 - 0 huydatinh1678
binhnhi3 - 0 vivi216
binhnhi0 - 1 cpcnarin4
binhnhi1 - 0 hahavi2
binhnhi1 - 1 ok12345
binhnhi2 - 0 sakazuki3835t
binhnhi2 - 0 qewertddr
binhnhi13 - 1 player20
binhnhi0 - 3 arsenalfc96
binhnhi4 - 9 fucklife
binhnhi1 - 1 heoconhamchoi
binhnhi1 - 1 dolphin
binhnhi2 - 2 khiconjx
binhnhi2 - 0 phungtien
binhnhi1 - 0 lejun
binhnhi3 - 1 nqt1234vbn
binhnhi1 - 0 quynhbuddy7103
binhnhi1 - 0 tomhe
binhnhi1 - 0 xauusd
binhnhi5 - 1 huanhoahong78
binhnhi3 - 0 tranduc29
binhnhi0 - 1 traidep97
binhnhi2 - 0 hoanganh323
binhnhi1 - 0 becunzx96nb
binhnhi1 - 8 ltb0506
binhnhi8 - 0 hoadung
binhnhi2 - 7 nguyenvancu
binhnhi3 - 0 khachmankhien
binhnhi3 - 0 trungnam12122006
binhnhi1 - 1 carer
binhnhi4 - 0 phamvannam99
binhnhi1 - 0 immaaa
binhnhi0 - 1 lycatieu
binhnhi5 - 0 mthien
binhnhi5 - 2 kingcaroone
binhnhi2 - 4 ladan8
binhnhi1 - 0 ngoclamtran111
binhnhi5 - 2 trancuong
binhnhi5 - 2 baniphonere
binhnhi0 - 2 bangbang
binhnhi1 - 0 hok9x01
binhnhi5 - 1 nguyenthedung
binhnhi2 - 4 kentpham
binhnhi8 - 1 shgdvacacsfdtc7
binhnhi1 - 0 dangthu209
binhnhi7 - 14 matrom36