binhnhi
  • Hạng 197
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 70.20%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhnhi11 - 5 p180598
binhnhi0 - 1 buonnhoem
binhnhi1 - 0 hieudepzaiquadia
binhnhi4 - 7 sauminh
binhnhi2 - 0 docaobang
binhnhi1 - 0 poiseido
binhnhi4 - 3 fucklife
binhnhi1 - 0 bb1234
binhnhi1 - 0 anhtuanp3
binhnhi2 - 0 binyeezy2007
binhnhi4 - 3 khai16112001
binhnhi4 - 0 gfhjtvs
binhnhi3 - 0 nhiapag748
binhnhi4 - 0 trifa
binhnhi3 - 0 anhkhadeptrai
binhnhi3 - 11 scp67892021
binhnhi2 - 1 tuyetxinhdep
binhnhi1 - 0 alphax
binhnhi2 - 0 trangpham
binhnhi1 - 0 thelegent
binhnhi2 - 0 longmd58
binhnhi2 - 13 phuongkitty
binhnhi2 - 0 bacoopw10
binhnhi4 - 1 anhkiet2007
binhnhi2 - 3 xanhlacay
binhnhi4 - 1 pthao3799
binhnhi1 - 0 quangman2008
binhnhi1 - 1 matngu7
binhnhi4 - 1 kmmmm
binhnhi2 - 0 yiyi000
binhnhi1 - 3 cuibap
binhnhi1 - 1 matngu6
binhnhi5 - 0 vietnam1872
binhnhi1 - 0 huathien1022
binhnhi4 - 7 nguvcc
binhnhi0 - 1 moitapchoi
binhnhi2 - 0 creep2k4
binhnhi1 - 0 pqthangpt
binhnhi3 - 0 ruanho2217
binhnhi0 - 1 chimnon
binhnhi2 - 0 matngu
binhnhi6 - 1 hanhnguyen1490
binhnhi3 - 2 anhngo1990
binhnhi5 - 2 duckhanh
binhnhi2 - 0 qqq11
binhnhi3 - 0 gtrolley
binhnhi6 - 22 yellowrain
binhnhi2 - 0 bekem
binhnhi14 - 2 giapvip16
binhnhi1 - 1 cobebencuaso
binhnhi1 - 2 lanhphong
binhnhi1 - 1 hieula
binhnhi1 - 0 khoailangnuong
binhnhi1 - 0 quockien980
binhnhi0 - 2 ttntvt
binhnhi1 - 1 lvtrung
binhnhi2 - 0 exciter150
binhnhi14 - 36 lamcaro
binhnhi1 - 1 huytlahuy
binhnhi1 - 5 ltb0506
binhnhi1 - 0 heoconhamchoi
binhnhi11 - 0 jean52
binhnhi1 - 0 phudinh2003
binhnhi0 - 1 conduongxua20
binhnhi2 - 0 cleopatra
binhnhi1 - 0 nptn291
binhnhi12 - 4 buitoi21
binhnhi2 - 0 xxfirestarxx
binhnhi3 - 1 huynhthehau
binhnhi1 - 0 mssbeat
binhnhi1 - 2 thanhlong
binhnhi9 - 2 longto2005
binhnhi1 - 0 nammien
binhnhi3 - 0 paduc
binhnhi3 - 1 vodanh
binhnhi0 - 1 hoadongtien00
binhnhi2 - 2 kentpham
binhnhi7 - 14 cuong97
binhnhi2 - 1 xin1landuocwin
binhnhi1 - 0 mon69
binhnhi1 - 0 crisdevid1997
binhnhi2 - 0 baotran
binhnhi3 - 6 gatamky2020
binhnhi4 - 0 kimdun
binhnhi2 - 0 phuhoang
binhnhi6 - 0 mophamm
binhnhi3 - 1 lamlam113
binhnhi1 - 0 hzkkkkk
binhnhi0 - 1 tahuuson
binhnhi1 - 1 worldisad
binhnhi4 - 0 khuekhoi123
binhnhi7 - 10 nguyenvuhoang21
binhnhi1 - 0 thutrang
binhnhi1 - 0 cccccdcgrdc
binhnhi4 - 0 cubitoto20h
binhnhi5 - 0 truongxoan
binhnhi4 - 2 meoooo
binhnhi1 - 0 tonyy
binhnhi2 - 0 minhduc704
binhnhi12 - 0 ffffffffffff