binhnhi
  • Hạng ...
  • Ngọc 534
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.87%
  • Chỉ số xã hội 575
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhnhi2 - 0 mrking
binhnhi7 - 10 hoadongtien00
binhnhi1 - 3 winxp
binhnhi8 - 0 bkggk
binhnhi1 - 6 newnewnew
binhnhi1 - 0 hienvux
binhnhi3 - 3 socnau
binhnhi11 - 20 ngocsonhb
binhnhi4 - 8 nganbali
binhnhi16 - 24 beyeupk
binhnhi19 - 17 nhimxu
binhnhi2 - 3 osin2k
binhnhi2 - 5 cocvang
binhnhi3 - 0 dangdang
binhnhi2 - 4 heokool
binhnhi5 - 1 caohoangtrung1234567
binhnhi10 - 8 vuabip
binhnhi8 - 4 thuytinhkhoc
binhnhi1 - 1 haizzzzzzzzzzzzz
binhnhi1 - 0 zzznguyen1234
binhnhi1 - 0 ducchinhhh19112000
binhnhi4 - 0 tongtuan
binhnhi1 - 0 tafi004
binhnhi0 - 1 lunox
binhnhi1 - 0 anntnl11
binhnhi0 - 1 dontyoudare
binhnhi2 - 0 daohuycuong
binhnhi5 - 0 caobao1305
binhnhi0 - 4 kythutudo
binhnhi3 - 0 hahaimagain
binhnhi0 - 1 chumchum
binhnhi1 - 0 thuynganho
binhnhi2 - 0 lokeybonson
binhnhi1 - 0 vuongcony
binhnhi1 - 0 gwbnmcbdh
binhnhi7 - 4 sabo2412
binhnhi1 - 0 luubaon1997
binhnhi3 - 0 letandat1234
binhnhi1 - 0 xuninak
binhnhi0 - 1 emiya
binhnhi1 - 0 dangnguyenphu2
binhnhi1 - 0 vitkhongngu
binhnhi1 - 1 phameco
binhnhi1 - 1 bangtam2312
binhnhi3 - 4 qindy
binhnhi1 - 0 quanbich581874
binhnhi1 - 0 cothanh
binhnhi3 - 5 hdmi2000
binhnhi1 - 0 langtuan2007
binhnhi1 - 0 meosimmy
binhnhi4 - 0 ene98bg
binhnhi0 - 1 thutoan10
binhnhi6 - 3 dellbtchsco123
binhnhi1 - 0 minle
binhnhi2 - 0 admingo
binhnhi3 - 3 tintindongnghia1708
binhnhi1 - 0 minhreal23
binhnhi1 - 0 nguyenthanhcong
binhnhi2 - 0 kunham2505
binhnhi0 - 2 kain98
binhnhi3 - 0 changtraivotinh035
binhnhi12 - 3 yourmomahoe
binhnhi1 - 0 kiemkhachgiangho
binhnhi0 - 1 saphia
binhnhi2 - 0 vitospb2vn
binhnhi2 - 1 nem0nem0
binhnhi2 - 0 hangover
binhnhi1 - 0 shrink
binhnhi0 - 1 muaxuanden
binhnhi3 - 0 ngoctin
binhnhi0 - 1 minhtoicodon52
binhnhi0 - 7 lebaokhang
binhnhi0 - 3 caroforfun99999
binhnhi5 - 0 hoanghong127
binhnhi1 - 0 nguyenthanhchinh
binhnhi3 - 0 binhbinh95
binhnhi4 - 0 tramha
binhnhi1 - 0 kazuu1554
binhnhi6 - 0 nguyenvu28112006z
binhnhi2 - 0 nguyenduyen
binhnhi3 - 0 ninhpham
binhnhi1 - 3 pity08
binhnhi1 - 0 dinhsun1623
binhnhi4 - 0 lengocnhuyy0520
binhnhi1 - 0 ezbanggia
binhnhi12 - 2 hiusama
binhnhi0 - 2 minhtoanwin
binhnhi1 - 0 dangtronghuy
binhnhi4 - 0 dzphucdz
binhnhi1 - 2 lolololo
binhnhi1 - 2 belen3
binhnhi9 - 3 veeee0032
binhnhi7 - 3 sihalinhchi4
binhnhi4 - 0 iviska207
binhnhi1 - 0 shindy
binhnhi1 - 0 pancancoi150
binhnhi1 - 0 cooll123456
binhnhi1 - 0 embdiu
binhnhi1 - 0 ngionghie87
binhnhi0 - 4 vivacoffee