binhnhi
  • Hạng 1053
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,114
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 69.32%
  • Chỉ số xã hội 453
  • Chỉ số đam mê 2.70
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhnhi0 - 3 buoidayne
binhnhi2 - 0 minminh2003
binhnhi2 - 0 huynhchitaoaoao
binhnhi1 - 0 kingakazma
binhnhi2 - 0 ducbye1991
binhnhi0 - 1 nghiacaro
binhnhi0 - 1 abcdeg
binhnhi1 - 0 huongnguyen10opsp41
binhnhi1 - 2 wibunotsimpttv2k7
binhnhi6 - 4 alecharry91
binhnhi0 - 4 lamcaro2
binhnhi3 - 4 dangtiendo
binhnhi2 - 0 kippyquyen2410
binhnhi2 - 1 kakachieu030201
binhnhi3 - 0 vomyna1
binhnhi0 - 4 phumyhung
binhnhi3 - 1 nguyenhuong90
binhnhi3 - 6 linhlucden
binhnhi2 - 1 vuicaro2021
binhnhi3 - 0 zianhe
binhnhi6 - 10 carogiaitri
binhnhi3 - 0 huy20102004trinh
binhnhi7 - 0 cogaimuacovid2021
binhnhi2 - 1 nhimxu
binhnhi1 - 2 nguyenduyduc
binhnhi2 - 0 heliosxyz
binhnhi5 - 2 datxd11
binhnhi3 - 1 havanduc
binhnhi0 - 1 heokool
binhnhi1 - 0 ntkhanh1901
binhnhi1 - 0 zronice
binhnhi2 - 0 beyeupk
binhnhi9 - 2 nmthu
binhnhi0 - 1 akirakun
binhnhi5 - 17 sauminh
binhnhi1 - 0 longhuynhthanh53
binhnhi1 - 0 icecaro
binhnhi4 - 1 loloti
binhnhi7 - 1 playcaro20
binhnhi3 - 0 nhatvi1808
binhnhi1 - 0 kenruhuynh
binhnhi3 - 1 namken
binhnhi0 - 5 carohcm
binhnhi5 - 0 newdog
binhnhi5 - 3 veeee0032
binhnhi2 - 2 yahico
binhnhi3 - 0 samsam19
binhnhi0 - 2 phamphuhung
binhnhi2 - 0 zerodevil
binhnhi3 - 0 congcore2021
binhnhi2 - 1 ikuchi
binhnhi2 - 0 brlmt2003
binhnhi6 - 0 bongbongmua12
binhnhi4 - 0 pouralways
binhnhi3 - 0 corenqtuan
binhnhi2 - 0 ngocnam2607
binhnhi3 - 0 pubber
binhnhi3 - 0 lealia
binhnhi1 - 0 duytrung1991
binhnhi0 - 1 perhaps
binhnhi13 - 3 hungnguyencs
binhnhi1 - 0 leksyenjtrankg
binhnhi4 - 4 dangnhan90
binhnhi1 - 1 maithao
binhnhi1 - 0 minhbaoa01
binhnhi1 - 0 rongar
binhnhi0 - 2 thusieudepgai
binhnhi2 - 0 taidt2410
binhnhi1 - 5 trongdat28
binhnhi1 - 0 hichaocau
binhnhi5 - 3 huongjep
binhnhi2 - 0 choicaro
binhnhi1 - 0 thaopv5
binhnhi2 - 3 dietcovid
binhnhi1 - 2 nguyenmanhlama01
binhnhi1 - 3 manhlama01
binhnhi0 - 1 buher
binhnhi4 - 0 phungzfd
binhnhi4 - 1 tokyo
binhnhi1 - 0 lenghi
binhnhi0 - 1 hello
binhnhi0 - 5 sinbad
binhnhi0 - 3 a4toto
binhnhi3 - 0 stdrjt
binhnhi2 - 0 khoigamer08
binhnhi5 - 4 sabo2412
binhnhi1 - 0 thichphaphoa
binhnhi1 - 0 bevoimap
binhnhi0 - 4 danbienday
binhnhi3 - 16 phuczelo
binhnhi0 - 2 tayngang66
binhnhi0 - 2 jiji001
binhnhi5 - 0 sophuhieu30
binhnhi2 - 1 phamvo
binhnhi1 - 0 hanpas
binhnhi1 - 0 xzcb84
binhnhi1 - 3 beba888
binhnhi2 - 0 crisdevilgamer
binhnhi4 - 5 waifu207otaku
binhnhi1 - 11 galam