phungtien
  • Hạng 247
  • Chỉ số ảnh hưởng 5
  • Điểm 55
  • Tỉ lệ thắng 63.89%
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có