phungtien
  • Hạng 209
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 62.76%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phungtien1 - 0 ngocvy
phungtien10 - 2 huongjep
phungtien2 - 8 fucklife
phungtien3 - 0 minhtammm
phungtien8 - 0 thanh5073898
phungtien1 - 0 huynhthanhthuy1408
phungtien1 - 0 anhson1
phungtien0 - 4 scp67892021
phungtien6 - 0 vncn123
phungtien1 - 0 hanasuri
phungtien9 - 0 meomeo98
phungtien1 - 0 chipuahuhu
phungtien3 - 0 lycatieu
phungtien2 - 0 danhbnbnbnbnv
phungtien2 - 0 matrom5
phungtien0 - 6 ltb0506
phungtien2 - 0 huanhoahong78
phungtien1 - 0 hyemin12
phungtien3 - 1 sakura
phungtien2 - 0 tuandeptrai
phungtien6 - 2 meoooo
phungtien1 - 0 triet123
phungtien4 - 0 ggggee45
phungtien3 - 0 hungsonha
phungtien0 - 2 silvermoon
phungtien1 - 4 matngu14
phungtien2 - 1 anhkhadeptrai
phungtien1 - 0 dangky1lan
phungtien0 - 1 nttthuy
phungtien0 - 1 trunghieu87
phungtien2 - 3 fanmu
phungtien1 - 1 danhcr7
phungtien2 - 0 lilytran06
phungtien3 - 9 pokemon
phungtien1 - 3 chauky77
phungtien3 - 12 lamcaro
phungtien1 - 0 vodanh
phungtien13 - 0 mialkn
phungtien0 - 1 army10
phungtien2 - 6 thanhlong
phungtien5 - 11 kentpham
phungtien10 - 5 jadyeuthuong
phungtien6 - 19 phuongkitty
phungtien2 - 0 hanakim12
phungtien0 - 1 thuong95
phungtien13 - 0 wasabi
phungtien3 - 4 buitoi21
phungtien1 - 5 canhty
phungtien1 - 0 onlytrust
phungtien0 - 3 bacanhh
phungtien9 - 0 panda
phungtien6 - 0 kainu
phungtien2 - 0 duypro2k7
phungtien2 - 4 gatamky2020
phungtien3 - 0 longem
phungtien3 - 0 hacker123
phungtien1 - 2 xuanthupro
phungtien2 - 0 heoconhamchoi
phungtien0 - 2 qindy
phungtien3 - 0 nhcomanivegetarian
phungtien1 - 0 vynopro
phungtien4 - 18 newnew
phungtien3 - 1 booyah
phungtien3 - 8 nguyenvuhoang21
phungtien1 - 0 hoangkhang64qc
phungtien2 - 0 pehan12
phungtien1 - 1 lejun
phungtien9 - 0 nhiluu1010
phungtien2 - 0 lechihai
phungtien2 - 1 hoangngoan
phungtien1 - 0 trang11
phungtien15 - 1 giabao0309
phungtien1 - 0 hangnguyenthi
phungtien3 - 3 ttntvt
phungtien1 - 3 mikochan
phungtien0 - 1 skywalker
phungtien2 - 0 kienepi
phungtien2 - 0 lgiahanpro
phungtien0 - 1 heoxixoan
phungtien2 - 0 nammien
phungtien3 - 0 xanhnhatnhoa
phungtien1 - 0 cphuc1323
phungtien4 - 0 khanhvjppro
phungtien1 - 2 kehuydiet2802
phungtien0 - 3 thanhthanh2k7
phungtien3 - 4 tancong6789
phungtien1 - 0 quanj8
phungtien2 - 4 buumbuum
phungtien0 - 2 thanhthanh2k8
phungtien0 - 1 mavuong
phungtien1 - 0 h2so4
phungtien1 - 0 khiconjx
phungtien1 - 0 beyou123
phungtien5 - 0 phamvancuong
phungtien0 - 2 bapcaingoc
phungtien1 - 8 ladieubong
phungtien0 - 2 lovekr01
phungtien3 - 1 son222
phungtien10 - 7 okiyasan
phungtien3 - 1 khailev111