phungtien
  • Hạng 273
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 46
  • Tỉ lệ thắng 59.29%
  • Chỉ số xã hội 253
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phungtien2 - 2 tu8160
phungtien7 - 3 lifical
phungtien4 - 0 huanhoahong78
phungtien1 - 0 tuantuan9966
phungtien1 - 3 gahapchao
phungtien1 - 0 bebi78543
phungtien0 - 2 chubin1999
phungtien0 - 1 trannhat
phungtien1 - 2 maruko
phungtien0 - 1 nkocdethuong
phungtien11 - 1 anan99
phungtien1 - 0 phuongminh
phungtien3 - 2 tanlamvtpt96
phungtien1 - 0 hiccc
phungtien2 - 0 linda
phungtien4 - 0 zu2kreal
phungtien1 - 8 uizaaaaa
phungtien0 - 1 lamcaro2
phungtien5 - 0 hochitrung
phungtien22 - 1 dungtran
phungtien11 - 15 kentpham
phungtien1 - 9 cuibap00
phungtien9 - 0 utpham
phungtien1 - 0 nonono
phungtien2 - 6 caothutapchoi
phungtien2 - 0 giang452
phungtien3 - 3 baniphonere
phungtien0 - 1 saysinxongvohem
phungtien3 - 0 hoangzz1122
phungtien0 - 5 minhkhai
phungtien4 - 0 nhivietnam
phungtien6 - 9 muvodoi
phungtien1 - 0 gum0207
phungtien0 - 2 saphia
phungtien0 - 20 dunglun
phungtien3 - 0 diemcaro04999
phungtien2 - 0 quachdozz
phungtien0 - 4 london8
phungtien2 - 1 lvtrung
phungtien0 - 1 alphax
phungtien0 - 5 pslangtu
phungtien0 - 8 linhlucden
phungtien1 - 4 chimtrongnoinho
phungtien33 - 0 litibi
phungtien1 - 1 sagocarer
phungtien3 - 7 vuhoang21
phungtien0 - 1 top1carovn
phungtien0 - 2 danhtoanthua
phungtien1 - 1 vodanh123
phungtien2 - 5 thuy1995
phungtien1 - 3 minhquan58
phungtien4 - 13 fucklife
phungtien1 - 5 cora36
phungtien1 - 2 zalinh
phungtien0 - 2 binhnhi
phungtien0 - 1 tapsu
phungtien2 - 0 suhuho
phungtien6 - 2 nampro
phungtien1 - 0 yeess
phungtien1 - 7 ltb0506
phungtien2 - 0 nqt1234vbn
phungtien3 - 1 kukabp1993
phungtien1 - 0 votinh001
phungtien1 - 0 vincaro
phungtien1 - 4 arsenalfc96
phungtien1 - 1 datdepzai
phungtien4 - 1 binhnon12
phungtien4 - 1 anhkhadeptrai
phungtien1 - 0 haiauden
phungtien1 - 0 minhkhoi
phungtien2 - 1 lemaipa
phungtien0 - 2 hanhphucvotan
phungtien1 - 1 luckystar
phungtien1 - 1 tranhang07
phungtien8 - 18 honeymoon1991
phungtien3 - 0 immaaa
phungtien1 - 10 gomoko
phungtien1 - 1 buibuon
phungtien4 - 0 khanhdzchuyentoan10
phungtien11 - 4 huongjep
phungtien2 - 0 anhtrang
phungtien3 - 1 ssssss
phungtien1 - 0 memay123
phungtien0 - 3 cuong97
phungtien1 - 1 bangbang
phungtien3 - 1 thucckpt
phungtien2 - 8 scp67892021
phungtien99 - 5 matrom26
phungtien1 - 0 nohssiwi
phungtien0 - 1 ddibar
phungtien0 - 1 facetoface
phungtien3 - 0 tranggg
phungtien6 - 9 trungtcc
phungtien1 - 0 thuanthattha00
phungtien3 - 5 ok123456
phungtien3 - 0 mon0711
phungtien3 - 0 dangquangpy07
phungtien0 - 2 khangbestcaro
phungtien1 - 0 water234
phungtien3 - 2 tuuyenxl2k