phungtien
  • Hạng 548
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,869
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.82%
  • Chỉ số xã hội 357
  • Chỉ số đam mê 4.87
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phungtien2 - 1 thutrang
phungtien5 - 0 yuli777
phungtien5 - 0 kingvn6677
phungtien3 - 0 phuckaka
phungtien3 - 0 ductlt
phungtien1 - 0 zerosoul
phungtien0 - 1 muxuden2021
phungtien0 - 1 yephdith
phungtien2 - 0 giangltn
phungtien3 - 3 tonytran108
phungtien2 - 0 ggyayaez
phungtien3 - 1 vuagamenaynha
phungtien1 - 0 clanchung
phungtien4 - 6 vuabip
phungtien9 - 2 vomyna1
phungtien0 - 2 carocuibap28
phungtien0 - 1 interwar1283
phungtien0 - 1 hdmi2000
phungtien3 - 1 nguoivohinh
phungtien1 - 0 bikcute
phungtien0 - 1 huymaster04
phungtien4 - 5 nguyenhuong90
phungtien6 - 0 levantam
phungtien1 - 0 ltdat0112
phungtien12 - 6 huongjep
phungtien0 - 2 wibunotsimpttv2k7
phungtien0 - 3 kairos
phungtien1 - 1 canho
phungtien1 - 6 lamer
phungtien2 - 1 phuongxoan
phungtien1 - 12 linhlucden
phungtien1 - 0 phamtungson1404
phungtien2 - 2 nkocdethuong
phungtien1 - 5 nguyenchausang
phungtien0 - 2 kaitokun
phungtien2 - 0 kietpro223
phungtien19 - 16 bihiem
phungtien4 - 0 jupiter0303
phungtien4 - 0 sonmountain
phungtien1 - 0 devilking
phungtien1 - 2 akirakun
phungtien1 - 0 vioanh0512
phungtien0 - 2 hoanghon23
phungtien0 - 5 vngn175
phungtien7 - 2 nganhuynhshop
phungtien5 - 2 tdthuan2021
phungtien1 - 0 hxmb26
phungtien1 - 0 haohaotomchuacay
phungtien6 - 10 nangcanhhoaroi
phungtien0 - 4 thanhthanh2k8
phungtien7 - 7 ngocgiau04
phungtien5 - 8 carohcm
phungtien4 - 1 snail
phungtien3 - 0 vungocanh1
phungtien2 - 0 misapham2202
phungtien0 - 6 firouz
phungtien5 - 0 nhungocn310
phungtien1 - 0 corenqtuan
phungtien3 - 0 tranuyen
phungtien4 - 1 huyghank
phungtien0 - 1 hieveryone
phungtien4 - 1 kim93
phungtien1 - 1 xmen117
phungtien2 - 0 minhken1
phungtien4 - 1 veeee0032
phungtien3 - 0 thrones
phungtien0 - 4 rongar
phungtien0 - 4 waifu207otaku
phungtien0 - 3 taladanbienma
phungtien3 - 0 ngocpk
phungtien1 - 2 dietcovid
phungtien8 - 2 bongbongmua12
phungtien1 - 0 hongthao
phungtien5 - 1 chamender100
phungtien4 - 2 sonbinnnnn
phungtien2 - 1 hehihoha
phungtien1 - 0 cuongnguyen
phungtien3 - 2 tayngang66
phungtien1 - 5 choiluon
phungtien0 - 2 maithao
phungtien0 - 2 linhmiu
phungtien0 - 2 yangyang
phungtien8 - 2 nuhondanhroi
phungtien4 - 1 phumyhung
phungtien1 - 0 toanluf
phungtien0 - 1 dolphin
phungtien2 - 0 crisdevilgamer
phungtien1 - 3 danbienday
phungtien0 - 1 nhavodichmoi
phungtien6 - 3 tu8160
phungtien2 - 0 huongtran1508
phungtien0 - 2 dau127
phungtien0 - 1 bibin
phungtien1 - 0 bongcai
phungtien1 - 1 nguyenmanhlama01
phungtien2 - 0 dksdud
phungtien2 - 0 nguyennhatminh
phungtien0 - 2 kungfugirl
phungtien2 - 0 hongson249
phungtien1 - 0 kfcgaflen