paduc
  • Hạng 227
  • Chỉ số ảnh hưởng 6
  • Điểm 84
  • Tỉ lệ thắng 51.35%
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có