vientuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 887
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.43%
  • Chỉ số xã hội 490
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vientuong19 - 0 kimphung
vientuong21 - 14 nguyenhonganh
vientuong1 - 0 nartcurt
vientuong1 - 0 minhpham
vientuong13 - 14 frankho
vientuong19 - 16 mavuong
vientuong2 - 0 datbip130703
vientuong6 - 7 nttthuy
vientuong6 - 4 kyhoi
vientuong4 - 18 huongjep
vientuong2 - 0 zikra
vientuong1 - 0 lamduong2k
vientuong6 - 5 buonnhoem
vientuong1 - 0 phucchodien
vientuong9 - 7 cuccu
vientuong1 - 0 ktfcfviyvgg11255
vientuong1 - 0 steamon
vientuong0 - 3 newnewnew
vientuong9 - 12 sabo2412
vientuong3 - 1 namhm0311
vientuong1 - 0 gadgaih
vientuong8 - 5 khoitm5
vientuong6 - 5 happykid76
vientuong16 - 0 dfgfgjret23435
vientuong2 - 6 caroforfun99999
vientuong4 - 0 nganbali
vientuong1 - 4 sanbangtaca123
vientuong2 - 5 manhlamm
vientuong5 - 0 karogamingss999
vientuong8 - 0 misspainter79
vientuong5 - 4 ngocluan
vientuong1 - 0 fbngohai
vientuong1 - 0 quockenfan
vientuong2 - 0 laxanh88
vientuong5 - 0 lankl123
vientuong1 - 0 tien09
vientuong0 - 1 ngphgdeptrai
vientuong0 - 1 tussss12345ylxkt
vientuong0 - 2 lunox
vientuong4 - 0 bellevue
vientuong13 - 0 tonlopro
vientuong6 - 0 asexualkkk
vientuong2 - 9 cocvang
vientuong1 - 1 shogomakishima
vientuong2 - 4 shinnijin
vientuong2 - 0 thanhngaho
vientuong2 - 0 phucnguyen301299
vientuong1 - 0 happybreakfast
vientuong1 - 0 quanghuyaa1801
vientuong3 - 4 hdmi2000
vientuong6 - 11 lucatin
vientuong1 - 1 tgiabao008
vientuong0 - 1 anh3khia
vientuong3 - 0 nhunghh
vientuong1 - 0 thangkhotinh
vientuong2 - 1 kozaukai
vientuong8 - 0 tunglamne
vientuong3 - 0 lynhlynh
vientuong4 - 0 kannakamui
vientuong3 - 0 anhvuhoang
vientuong2 - 1 vinhtrungne
vientuong2 - 0 ok123456
vientuong3 - 0 phankhoa9987
vientuong2 - 0 quanpegasus
vientuong0 - 16 amazon
vientuong1 - 3 muaxuanden
vientuong6 - 3 minhreal23
vientuong1 - 6 duclioiu
vientuong1 - 0 thanhxnlk1234
vientuong2 - 1 koora
vientuong11 - 1 chapmotmat
vientuong3 - 0 iq2000cuavy
vientuong0 - 1 lanhphong
vientuong0 - 6 tomcuamuc
vientuong3 - 0 bruh2010ngq
vientuong2 - 2 loanloan
vientuong3 - 0 kienbuntan
vientuong1 - 3 wibunotsimpttv2k7
vientuong1 - 0 nguyndanghoangnam208
vientuong0 - 4 binzzz98
vientuong1 - 0 meocuteee
vientuong1 - 0 ahrix123
vientuong1 - 0 sthswrong
vientuong1 - 0 hansome1999
vientuong2 - 0 huyung
vientuong1 - 9 saphia
vientuong8 - 1 hffeffghh
vientuong1 - 0 drop14112406
vientuong9 - 4 hoangthao01
vientuong1 - 0 nhatka
vientuong1 - 4 kiendz12
vientuong6 - 1 njhvuughbkn
vientuong2 - 0 vantuanne
vientuong2 - 0 lemyha
vientuong2 - 0 bdhcdjkc
vientuong4 - 0 yuihandsome
vientuong1 - 2 travahuong
vientuong1 - 1 minhanngu978
vientuong6 - 0 judy3007
vientuong3 - 2 lamquennha