vientuong
  • Hạng 122
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 9
  • Tỉ lệ thắng 58.82%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vientuong1 - 0 trantrucvy2802
vientuong2 - 1 huongjep
vientuong5 - 0 pthao3799
vientuong2 - 0 toannnn
vientuong2 - 0 hoangvu11
vientuong0 - 3 phuongkitty
vientuong9 - 10 lamcaro
vientuong1 - 2 nguyenphuc
vientuong2 - 0 kaiyaba
vientuong1 - 0 nhu12345
vientuong2 - 0 canhxt
vientuong3 - 0 jadyeuthuong
vientuong1 - 0 minh112
vientuong1 - 6 cuong97
vientuong6 - 14 thanhlong
vientuong1 - 4 ltb0506
vientuong1 - 0 yang12
vientuong5 - 11 yellowrain
vientuong0 - 6 galam
vientuong1 - 0 haocaidu117
vientuong1 - 0 oanhh
vientuong2 - 4 canhty
vientuong4 - 0 quocvinh1905
vientuong1 - 0 minhok12
vientuong5 - 1 mophamm
vientuong1 - 1 boliem
vientuong5 - 1 duy2k7
vientuong0 - 1 yoshida
vientuong1 - 0 vnnguyendung
vientuong3 - 0 tnonlam
vientuong3 - 0 kevintruong1437
vientuong2 - 1 hieuhieuhieu
vientuong0 - 1 tranngocbaothy
vientuong1 - 0 tutay319
vientuong2 - 6 scp67892021
vientuong0 - 1 banhch
vientuong1 - 0 saosaysua
vientuong1 - 1 mavuong
vientuong0 - 4 tranhang07
vientuong1 - 0 khoailangnuong
vientuong11 - 17 nguyenvuhoang21
vientuong1 - 0 huynhtin1310
vientuong1 - 0 anhphu
vientuong2 - 0 ilovemailan
vientuong3 - 0 kienepi
vientuong1 - 0 asdmobile1
vientuong5 - 3 caronopro
vientuong2 - 0 asdmobile
vientuong10 - 18 skywalker
vientuong2 - 5 nan007
vientuong4 - 6 gatamky2020
vientuong2 - 0 hanhphucvotan
vientuong1 - 1 nguyentri10x
vientuong1 - 1 lexuan22
vientuong6 - 0 phat123pro
vientuong3 - 0 akyamuni
vientuong2 - 0 tai2000
vientuong1 - 3 luke911
vientuong0 - 1 quachdozz
vientuong1 - 0 heodat91
vientuong2 - 0 vyga123
vientuong0 - 2 sauminh
vientuong0 - 1 heoconhamchoi
vientuong2 - 0 chinmo94
vientuong1 - 3 kehuydiet2802
vientuong6 - 4 phong1
vientuong0 - 4 kentpham
vientuong1 - 0 nammien
vientuong2 - 0 pemocute
vientuong3 - 1 coca123
vientuong0 - 1 chipchipmeomeo
vientuong7 - 2 beyou123
vientuong1 - 0 xyz456
vientuong1 - 0 happykid76
vientuong1 - 1 lemaipa
vientuong2 - 0 hoadongtien00
vientuong5 - 0 huynhthanhnguyen
vientuong3 - 2 ethereal
vientuong0 - 3 covid19
vientuong6 - 12 forfun
vientuong2 - 0 thaoo
vientuong1 - 1 booyah
vientuong0 - 1 alibaba
vientuong0 - 9 thanhthanh2k7
vientuong1 - 1 tuoiconrong
vientuong1 - 1 khiconjx
vientuong6 - 0 mklllmlm
vientuong2 - 3 xm123
vientuong1 - 0 kolammadoicoan
vientuong10 - 3 conduongxua20
vientuong2 - 1 bapcaingoc
vientuong1 - 0 heokool
vientuong2 - 1 minhlan
vientuong6 - 0 ddddd
vientuong6 - 0 danghuyhieu2003
vientuong4 - 0 ntnthi
vientuong2 - 0 mrhuandz
vientuong2 - 0 tsukits
vientuong1 - 3 xuanthupro
vientuong0 - 1 thuytinhkhoc