vientuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 784
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.68%
  • Chỉ số xã hội 473
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vientuong4 - 2 kyhoi
vientuong5 - 4 ngocluan
vientuong11 - 9 nguyenhonganh
vientuong1 - 0 fbngohai
vientuong1 - 0 quockenfan
vientuong2 - 0 laxanh88
vientuong5 - 0 lankl123
vientuong1 - 0 tien09
vientuong0 - 2 manhlamm
vientuong0 - 1 ngphgdeptrai
vientuong0 - 1 tussss12345ylxkt
vientuong0 - 2 lunox
vientuong4 - 0 bellevue
vientuong13 - 0 tonlopro
vientuong6 - 0 asexualkkk
vientuong2 - 9 cocvang
vientuong6 - 8 frankho
vientuong1 - 1 shogomakishima
vientuong2 - 4 shinnijin
vientuong2 - 0 nganbali
vientuong10 - 7 mavuong
vientuong9 - 6 cuccu
vientuong2 - 0 thanhngaho
vientuong2 - 0 phucnguyen301299
vientuong1 - 0 happybreakfast
vientuong1 - 0 quanghuyaa1801
vientuong3 - 4 hdmi2000
vientuong6 - 11 lucatin
vientuong1 - 1 tgiabao008
vientuong5 - 4 buonnhoem
vientuong0 - 1 anh3khia
vientuong3 - 0 nhunghh
vientuong1 - 0 thangkhotinh
vientuong2 - 1 kozaukai
vientuong8 - 0 tunglamne
vientuong3 - 0 lynhlynh
vientuong4 - 0 kannakamui
vientuong3 - 0 anhvuhoang
vientuong2 - 1 vinhtrungne
vientuong2 - 0 ok123456
vientuong3 - 0 phankhoa9987
vientuong2 - 0 quanpegasus
vientuong5 - 6 nttthuy
vientuong5 - 3 happykid76
vientuong0 - 16 amazon
vientuong1 - 3 muaxuanden
vientuong6 - 3 minhreal23
vientuong1 - 6 duclioiu
vientuong1 - 0 thanhxnlk1234
vientuong2 - 1 koora
vientuong11 - 1 chapmotmat
vientuong3 - 0 iq2000cuavy
vientuong0 - 1 lanhphong
vientuong0 - 6 tomcuamuc
vientuong3 - 0 bruh2010ngq
vientuong2 - 2 loanloan
vientuong3 - 0 kienbuntan
vientuong1 - 3 wibunotsimpttv2k7
vientuong1 - 0 nguyndanghoangnam208
vientuong0 - 4 binzzz98
vientuong1 - 0 meocuteee
vientuong1 - 0 ahrix123
vientuong1 - 0 sthswrong
vientuong1 - 0 hansome1999
vientuong2 - 0 huyung
vientuong1 - 9 saphia
vientuong8 - 1 hffeffghh
vientuong1 - 0 drop14112406
vientuong9 - 4 hoangthao01
vientuong1 - 0 nhatka
vientuong1 - 4 kiendz12
vientuong2 - 5 caroforfun99999
vientuong6 - 1 njhvuughbkn
vientuong2 - 0 vantuanne
vientuong2 - 0 lemyha
vientuong2 - 0 bdhcdjkc
vientuong4 - 0 yuihandsome
vientuong1 - 2 travahuong
vientuong1 - 1 minhanngu978
vientuong6 - 0 judy3007
vientuong3 - 2 lamquennha
vientuong1 - 19 phuongkitty
vientuong0 - 1 huongduong
vientuong2 - 0 giodaingan
vientuong1 - 0 boycute1008
vientuong0 - 2 belen3
vientuong5 - 1 thaonha
vientuong5 - 6 nhanhlanrung
vientuong0 - 1 doubar
vientuong0 - 2 vivacoffee
vientuong16 - 2 thuyhoa
vientuong1 - 1 nguyennhisopoor
vientuong1 - 1 haianthui
vientuong7 - 9 noodles
vientuong0 - 3 evanst
vientuong2 - 1 lolololo
vientuong2 - 0 chin2k4
vientuong1 - 0 kieucnk
vientuong3 - 2 tutututjf5rgr7vf
vientuong2 - 0 kidnguyen0102