vientuong
  • Hạng 68
  • Ngọc 1,296
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.39%
  • Chỉ số xã hội 510
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vientuong25 - 25 frankho
vientuong9 - 9 kyhoi
vientuong7 - 8 happykid76
vientuong3 - 11 cocvang
vientuong1 - 1 trunguynn
vientuong5 - 5 siro2012
vientuong8 - 2 chainsmoker777
vientuong24 - 21 mavuong
vientuong31 - 22 nguyenhonganh
vientuong14 - 13 cuccu
vientuong10 - 9 buonnhoem
vientuong2 - 1 ngocdztukado
vientuong2 - 4 docuong
vientuong0 - 1 linhsongquocnguyen
vientuong5 - 10 thacoanxuong
vientuong1 - 5 muaxuanden
vientuong0 - 1 beteoteosg
vientuong2 - 7 aikhongsotui
vientuong3 - 0 tbinmoi
vientuong1 - 0 ilovenhi
vientuong7 - 7 nttthuy
vientuong1 - 0 hollanddd9822
vientuong5 - 0 bennywise
vientuong11 - 12 rocket290671
vientuong2 - 1 datquoc399
vientuong5 - 5 ngocluan
vientuong1 - 0 nguynhiu
vientuong1 - 1 lukedt
vientuong1 - 0 bieusama
vientuong1 - 2 knghit
vientuong2 - 0 duongbaonhi2012
vientuong19 - 0 kimphung
vientuong1 - 0 nartcurt
vientuong1 - 0 minhpham
vientuong2 - 0 datbip130703
vientuong4 - 18 huongjep
vientuong2 - 0 zikra
vientuong1 - 0 lamduong2k
vientuong1 - 0 phucchodien
vientuong1 - 0 ktfcfviyvgg11255
vientuong1 - 0 steamon
vientuong0 - 3 newnewnew
vientuong9 - 12 sabo2412
vientuong3 - 1 namhm0311
vientuong1 - 0 gadgaih
vientuong8 - 5 khoitm5
vientuong16 - 0 dfgfgjret23435
vientuong2 - 6 caroforfun99999
vientuong4 - 0 nganbali
vientuong1 - 4 sanbangtaca123
vientuong2 - 5 manhlamm
vientuong5 - 0 karogamingss999
vientuong8 - 0 misspainter79
vientuong1 - 0 fbngohai
vientuong1 - 0 quockenfan
vientuong2 - 0 laxanh88
vientuong5 - 0 lankl123
vientuong1 - 0 tien09
vientuong0 - 1 ngphgdeptrai
vientuong0 - 1 tussss12345ylxkt
vientuong0 - 2 lunox
vientuong4 - 0 bellevue
vientuong13 - 0 tonlopro
vientuong6 - 0 asexualkkk
vientuong1 - 1 shogomakishima
vientuong2 - 4 shinnijin
vientuong2 - 0 thanhngaho
vientuong2 - 0 phucnguyen301299
vientuong1 - 0 happybreakfast
vientuong1 - 0 quanghuyaa1801
vientuong3 - 4 hdmi2000
vientuong6 - 11 lucatin
vientuong1 - 1 tgiabao008
vientuong0 - 1 anh3khia
vientuong3 - 0 nhunghh
vientuong1 - 0 thangkhotinh
vientuong2 - 1 kozaukai
vientuong8 - 0 tunglamne
vientuong3 - 0 lynhlynh
vientuong4 - 0 kannakamui
vientuong3 - 0 anhvuhoang
vientuong2 - 1 vinhtrungne
vientuong2 - 0 ok123456
vientuong3 - 0 phankhoa9987
vientuong2 - 0 quanpegasus
vientuong0 - 16 amazon
vientuong6 - 3 minhreal23
vientuong1 - 6 duclioiu
vientuong1 - 0 thanhxnlk1234
vientuong2 - 1 koora
vientuong11 - 1 chapmotmat
vientuong3 - 0 iq2000cuavy
vientuong0 - 1 lanhphong
vientuong0 - 6 tomcuamuc
vientuong3 - 0 bruh2010ngq
vientuong2 - 2 loanloan
vientuong3 - 0 kienbuntan
vientuong1 - 3 wibunotsimpttv2k7
vientuong1 - 0 nguyndanghoangnam208
vientuong0 - 4 binzzz98