canhty
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,490
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 94.59%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
canhty7 - 6 nhibuong
canhty2 - 0 onlytrust
canhty9 - 4 cuong97
canhty10 - 4 gatamky2020
canhty2 - 0 kythutudo
canhty2 - 0 buonnhoem
canhty5 - 0 phuongkitty
canhty1 - 0 alphax
canhty3 - 1 bangtam2312
canhty5 - 0 phuongminh
canhty2 - 1 lexuan22
canhty4 - 1 scp67892021
canhty2 - 1 lamcaro
canhty3 - 0 toxuanhoang
canhty4 - 2 vientuong
canhty1 - 0 huongkute
canhty5 - 2 mailady
canhty2 - 1 vnvodich1
canhty2 - 0 thuytinhkhoc
canhty6 - 0 skywalker
canhty5 - 2 chuotmom
canhty1 - 0 vievie2000
canhty0 - 1 fuckcmnd
canhty2 - 1 tuoiconrong
canhty4 - 2 nhipcautre21
canhty4 - 0 changtraivotinh035
canhty5 - 1 phungtien
canhty4 - 1 hoagiay123
canhty3 - 1 khoailangnuong
canhty3 - 0 nguyenhonganh
canhty2 - 1 dorabase
canhty2 - 0 nhatvy2291
canhty2 - 1 suoingoc
canhty2 - 0 ngocruby9x
canhty5 - 1 khoangcach
canhty5 - 4 phuongxoan
canhty3 - 1 hanhphucvotan
canhty2 - 0 bestvietnamplayer20
canhty1 - 0 ngocluan
canhty1 - 0 crush177
canhty8 - 7 nhimxu
canhty2 - 1 vangbacdaquy
canhty2 - 0 tahuuson
canhty1 - 0 mavuong
canhty2 - 0 canho
canhty4 - 1 quangthinh
canhty2 - 0 thuykien
canhty0 - 5 husky
canhty2 - 1 hamynn
canhty2 - 0 heokool
canhty2 - 0 tranhang07
canhty1 - 0 nhocyeusky
canhty1 - 0 ladieubong
canhty2 - 0 beotay2016
canhty3 - 1 chauky77
canhty4 - 2 cuccu
canhty2 - 0 thuong95
canhty1 - 0 nguyenngochai
canhty2 - 0 happy123
canhty4 - 2 lejun
canhty3 - 1 duyen10
canhty4 - 2 socnau
canhty2 - 0 xuanthupro
canhty2 - 0 paduc
canhty0 - 1 justforfun
canhty3 - 2 phuongkarry
canhty1 - 2 freedomman
canhty2 - 0 kyhoi
canhty3 - 1 haicuibap
canhty2 - 0 beyeupk
canhty3 - 0 gatamky2014
canhty3 - 0 robo123
canhty5 - 2 robo045
canhty2 - 0 robo075