kingday
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 3,514
  • Tỉ lệ thắng 86.67%
  • Chỉ số xã hội 60
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 7 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có