nonamevn
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 420
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 45.45%
  • Chỉ số xã hội 88
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nonamevn3 - 2 totoro
nonamevn1 - 6 ngocsonhb
nonamevn1 - 0 lamcaro2
nonamevn0 - 2 cpcnarin11
nonamevn1 - 0 mylinh123
nonamevn1 - 2 thutrang
nonamevn0 - 1 happy123
nonamevn1 - 3 heokool
nonamevn2 - 0 huongkute
nonamevn3 - 3 suoingoc
nonamevn2 - 1 thythy2021
nonamevn1 - 0 hailong688
nonamevn9 - 11 lanhphong
nonamevn2 - 7 cuong97
nonamevn5 - 8 toxuanhoang
nonamevn0 - 1 saobang
nonamevn1 - 0 hoaanhdao2008
nonamevn1 - 0 jang80
nonamevn2 - 0 lexuan22
nonamevn2 - 3 dungtrieu
nonamevn2 - 0 pingpong
nonamevn2 - 2 mavuong
nonamevn1 - 0 heodat91
nonamevn1 - 0 khiconjx
nonamevn1 - 0 phuongminh
nonamevn2 - 3 lvtrung
nonamevn1 - 1 phuongxoan
nonamevn1 - 4 xingchha
nonamevn1 - 0 alphax
nonamevn0 - 1 heoway
nonamevn1 - 0 haicaro
nonamevn3 - 2 thienthan999
nonamevn4 - 3 thuytinhkhoc
nonamevn1 - 0 minhanhyeudung
nonamevn1 - 0 serahwang
nonamevn3 - 1 hieula
nonamevn0 - 2 thuphuongle99
nonamevn2 - 3 luckystar
nonamevn3 - 2 nhatvy2291
nonamevn5 - 8 phuongkitty
nonamevn0 - 1 mikochan
nonamevn7 - 3 cuccu
nonamevn1 - 2 chuotbobo
nonamevn0 - 1 hoatam
nonamevn2 - 0 giodaingan
nonamevn6 - 8 lejun
nonamevn0 - 1 ampen
nonamevn2 - 3 lanthanh
nonamevn0 - 1 thuykien
nonamevn2 - 1 cobebencuaso
nonamevn1 - 1 thuong95
nonamevn4 - 3 qindy
nonamevn4 - 8 khoailangnuong
nonamevn3 - 2 quangmetro
nonamevn4 - 8 gatamky2020
nonamevn1 - 0 ngocha2010
nonamevn5 - 2 nhocyeusky
nonamevn2 - 3 nhipcautre21
nonamevn5 - 2 nhibuong
nonamevn1 - 2 cauvangchammamtom
nonamevn6 - 5 yoshida
nonamevn5 - 1 lyquoc
nonamevn2 - 3 hangnguyenthi
nonamevn4 - 4 tranhang07
nonamevn3 - 1 ngocruby9x
nonamevn6 - 3 canho
nonamevn2 - 0 anna123
nonamevn0 - 1 hanhphucvotan
nonamevn5 - 2 onlytrust
nonamevn0 - 3 socnau
nonamevn6 - 10 hamynn
nonamevn1 - 1 kythutudo
nonamevn4 - 6 kulito
nonamevn0 - 1 thimhuong
nonamevn1 - 4 robo110
nonamevn2 - 0 phamnhi2008
nonamevn5 - 4 teoteo
nonamevn1 - 4 keosua
nonamevn2 - 8 tuliphalan
nonamevn4 - 3 aconnongthon
nonamevn3 - 6 ngocluuly
nonamevn1 - 1 denhayden
nonamevn1 - 0 bluejune
nonamevn2 - 2 gaodo
nonamevn1 - 1 phonggaf
nonamevn0 - 1 cuiganhat
nonamevn0 - 1 love74
nonamevn12 - 4 supersen