thaobr213
  • Hạng 337
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 11
  • Tỉ lệ thắng 4.88%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có