beyou123
  • Hạng 257
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 59
  • Tỉ lệ thắng 11.35%
  • Chỉ số xã hội 141
  • Chỉ số đam mê 6.90
  • Thời gian tham gia 5 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
beyou1232 - 4 hoangphuc2040
beyou1234 - 2 tieuholy
beyou1230 - 1 paradol
beyou1232 - 12 teoteo
beyou1232 - 1 viphung
beyou1230 - 3 khanhlucky97
beyou1231 - 3 thuong95
beyou1231 - 0 thanhvan2021
beyou1230 - 2 thuydung25
beyou1233 - 4 aconnongthon
beyou1230 - 4 langtu
beyou1234 - 4 bibi0101
beyou1232 - 3 heolovemusic
beyou1235 - 6 pingpong
beyou1231 - 3 bexinkk
beyou1231 - 2 keosua
beyou1231 - 2 lemaipa
beyou1230 - 1 tuoiconrong
beyou1231 - 0 dannyvnn
beyou1234 - 5 vanvolang
beyou1234 - 7 nkocdethuong
beyou1232 - 1 gioheomay
beyou1232 - 6 dragon
beyou1231 - 9 nagato
beyou1231 - 2 ampen
beyou1230 - 5 vesau
beyou1230 - 1 bangtam2312
beyou1230 - 1 ngannguyen
beyou1230 - 1 mrrua
beyou1233 - 6 denhayden
beyou1231 - 2 tieuyeutinh
beyou1230 - 1 vuongkhanh
beyou1230 - 1 thutrang
beyou1234 - 9 buonnhoem
beyou1232 - 7 cuccu
beyou1231 - 0 happykid76
beyou1236 - 11 suoingoc
beyou1234 - 9 hanhphucvotan
beyou1230 - 1 botran
beyou1230 - 1 mailady
beyou1232 - 9 mavuong
beyou1234 - 8 nhibuong
beyou1230 - 2 ozonevietnam
beyou1230 - 10 nakime3769
beyou1233 - 9 phuongkarry
beyou1232 - 7 thinpham
beyou1233 - 8 heoway
beyou1231 - 3 cumeo
beyou1230 - 4 giodaingan
beyou1233 - 8 saosaysua
beyou1238 - 6 diquathoigian
beyou1231 - 7 trucmai
beyou1232 - 1 thienthan999
beyou1230 - 1 badboy
beyou1230 - 2 hoaanhdao2008
beyou1230 - 6 xuanthupro
beyou1230 - 2 nammien
beyou1230 - 4 buomchua
beyou1230 - 3 caonhocodon
beyou1231 - 2 vitty
beyou1231 - 6 peheo
beyou1231 - 2 aiamcaro
beyou1230 - 1 ekxanh
beyou1230 - 7 tranhang07
beyou1231 - 2 cry99
beyou1232 - 6 lanhphong
beyou1230 - 1 chauky77
beyou1232 - 7 vientuong
beyou1230 - 5 mayakieu
beyou1230 - 4 quangmetro
beyou1230 - 4 hoagiay123
beyou1230 - 1 qindy
beyou1234 - 5 tuanlongtt
beyou1232 - 8 hoadongtien00
beyou1230 - 1 phungtien
beyou1233 - 7 nguoivohinh
beyou1231 - 2 dungtrieu
beyou1230 - 7 lvtrung
beyou1231 - 1 cobebencuaso
beyou1231 - 6 nhatvy2291
beyou1231 - 1 hamynn
beyou1233 - 9 trannhat
beyou1230 - 7 khiconjx
beyou1230 - 2 toanluf
beyou1233 - 1 nguyentri10x
beyou1230 - 3 kidboy
beyou1230 - 1 phuongminh
beyou1233 - 2 kyhoi
beyou1234 - 8 thuphuongle99
beyou1233 - 8 lejun
beyou1232 - 0 qson1011
beyou1233 - 1 lanthanh
beyou1230 - 1 romantic
beyou1230 - 3 tahuuson
beyou1232 - 4 duyen10
beyou1232 - 4 hieula
beyou1231 - 1 cuiganhat
beyou1231 - 4 caochinduoi
beyou1230 - 3 silvermoon
beyou1231 - 0 ngocluan