mqcuong2012
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 100
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có