xuanhoai
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 51
  • Tỉ lệ thắng 79.41%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có