khanhhuyen123
  • Hạng 434
  • Chỉ số ảnh hưởng 1
  • Điểm 24
  • Tỉ lệ thắng 5.17%
  • Thời gian tham gia 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khanhhuyen1230 - 3 hoadongtien00
khanhhuyen1230 - 2 nhocyeusky
khanhhuyen1230 - 2 saosaysua
khanhhuyen1230 - 4 lanhphong
khanhhuyen1234 - 6 nhipcautre21
khanhhuyen1231 - 5 phuongminh
khanhhuyen1230 - 1 huynhbaobao
khanhhuyen1231 - 3 changtraivotinh035
khanhhuyen1232 - 10 lexuan22
khanhhuyen1231 - 7 giodaingan
khanhhuyen1230 - 5 binhnhi
khanhhuyen1230 - 5 luke911
khanhhuyen1230 - 4 toxuanhoang
khanhhuyen1231 - 2 xuanthupro
khanhhuyen1230 - 3 hoagiay123
khanhhuyen1233 - 6 hieula
khanhhuyen1230 - 4 paduc
khanhhuyen1230 - 6 nhimxu
khanhhuyen1230 - 6 apollo
khanhhuyen1230 - 7 hongtran6789
khanhhuyen1230 - 4 yukii
khanhhuyen1230 - 1 vitty
khanhhuyen1233 - 11 yoona
khanhhuyen1230 - 1 lamcaro
khanhhuyen1232 - 0 ptduong76qn
khanhhuyen1232 - 31 caonhocodon
khanhhuyen1231 - 0 lucky
khanhhuyen1234 - 1 penzy
khanhhuyen1230 - 2 cuiganhat
khanhhuyen1230 - 9 chuyenluat1
khanhhuyen1231 - 9 susikoi
khanhhuyen1231 - 2 ngocluuly
khanhhuyen1230 - 2 bibofx
khanhhuyen1231 - 2 denhayden
khanhhuyen1231 - 3 bluejune
khanhhuyen1230 - 11 mynno
khanhhuyen1230 - 4 kulito
khanhhuyen1230 - 1 thimhuong
khanhhuyen1230 - 1 tom2000
khanhhuyen1230 - 4 keosua
khanhhuyen1231 - 13 chihiro
khanhhuyen1230 - 2 tuliphalan
khanhhuyen1230 - 4 hippo
khanhhuyen1233 - 26 heorung18
khanhhuyen1231 - 8 thienloi
khanhhuyen1230 - 5 vuamui
khanhhuyen1230 - 7 aconnongthon
khanhhuyen1230 - 2 trienchill
khanhhuyen1230 - 2 vanltt
khanhhuyen1233 - 17 darius
khanhhuyen1232 - 10 nqthacker
khanhhuyen1230 - 7 kimhien15
khanhhuyen1234 - 15 peheo
khanhhuyen1230 - 1 paradol
khanhhuyen1230 - 15 phongca
khanhhuyen1230 - 7 tieuholy
khanhhuyen1231 - 13 behai34
khanhhuyen1230 - 1 huongly