congyn
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
congyn1 - 11 tuyetanh
congyn0 - 4 tonyus
congyn0 - 1 kythutudo
congyn0 - 5 krixi