giangquangvu
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 42
  • Tỉ lệ thắng 85.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có