tuananh123
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 9
  • Tỉ lệ thắng 2.63%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có