assakyr
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 77.42%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có