assakyr
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 77.42%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có