kevincaro
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 200
  • Tỉ lệ thắng 77.08%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có