remkeomut
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 48
  • Tỉ lệ thắng 35.71%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có