remkeomut
  • Hạng 175
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 50
  • Điểm 2
  • Tỉ lệ thắng 38.71%
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có