remkeomut
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1,023
  • Tỉ lệ thắng 32.61%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 7 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có