congiola
  • Hạng 15
  • Ngọc 112,580
  • Tỉ lệ thắng 84.38%
  • Chỉ số xã hội 192
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
congiola1 - 0 hoadongtien00
congiola4 - 1 mrboo
congiola4 - 0 paradol
congiola2 - 1 builan0209
congiola0 - 2 sitaile
congiola1 - 1 khaihuyen999
congiola1 - 1 dongianlaso1
congiola1 - 0 yephdith
congiola1 - 0 vtvtvt
congiola1 - 0 minhquan58
congiola4 - 7 cuong97
congiola3 - 1 carohcm
congiola2 - 0 dorabase
congiola4 - 0 thuydung25
congiola1 - 1 a4toto
congiola2 - 0 mikochan
congiola6 - 4 peheo
congiola6 - 3 michnhi
congiola3 - 0 titus
congiola4 - 2 chihiro
congiola4 - 2 yumkhin
congiola1 - 0 dannyvnn
congiola3 - 1 gaodo
congiola3 - 1 dolphin
congiola6 - 2 alphax
congiola2 - 0 vnhello
congiola5 - 1 ov2nd
congiola4 - 0 viphung
congiola1 - 0 nkocdethuong
congiola1 - 0 dungnhinlai
congiola1 - 0 cuccu
congiola2 - 0 tralacmi
congiola2 - 0 hoangphuc2040
congiola2 - 1 aconnongthon
congiola4 - 2 tuliphalan
congiola5 - 3 dragon
congiola2 - 0 hannie
congiola2 - 0 vesau
congiola3 - 1 serahwang
congiola1 - 0 changtraivotinh035
congiola1 - 0 celeron4ghz
congiola1 - 1 buomchua
congiola4 - 2 canho
congiola3 - 1 bangtam2312
congiola7 - 5 husky
congiola1 - 0 heolovemusic
congiola3 - 1 dungtrieu
congiola2 - 0 ngocsonhb
congiola1 - 2 thythy2021
congiola2 - 0 nakime3769
congiola1 - 0 trailangthang
congiola2 - 1 anhhong9011
congiola2 - 1 nhocyeusky
congiola2 - 0 hoangthienxa
congiola1 - 0 ngocdinh
congiola2 - 1 saosaysua
congiola2 - 0 huyluxz
congiola2 - 0 binhphonui
congiola2 - 0 muaxuan123
congiola3 - 2 yoona
congiola2 - 0 cry99
congiola3 - 2 binhnhi
congiola1 - 0 lucky
congiola1 - 1 bemuoi
congiola8 - 2 duyen10
congiola1 - 0 nhatmai
congiola1 - 0 jamasu1226
congiola0 - 2 cam99
congiola1 - 1 hochitrung
congiola2 - 0 botran
congiola0 - 1 nhockiv
congiola1 - 0 ngang123
congiola2 - 3 chuotmom
congiola5 - 2 teoteo
congiola2 - 0 nhipcautre21
congiola1 - 0 trungboy
congiola1 - 1 thesadboy1989
congiola7 - 5 sweetberry
congiola5 - 7 silvermoon
congiola2 - 0 nammien
congiola2 - 0 mayakieu
congiola1 - 0 phuongminh
congiola1 - 0 trunghieu87
congiola2 - 0 nguyenhonganh
congiola1 - 0 jang80
congiola6 - 1 lejun
congiola0 - 1 sieucaothu0508
congiola5 - 0 thuong95
congiola1 - 3 nan007
congiola1 - 0 sieutron
congiola4 - 0 cuiganhat
congiola3 - 0 beyeupk
congiola1 - 0 heoconhamchoi
congiola3 - 0 thuykien
congiola3 - 0 cumeo
congiola3 - 0 tranhang07
congiola2 - 0 quangmetro
congiola5 - 1 phuongxoan
congiola7 - 2 nhibuong
congiola2 - 0 vnvodich1