congiola
  • Hạng 44
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 522
  • Tỉ lệ thắng 77.86%
  • Chỉ số xã hội 140
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 5 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
congiola2 - 3 chuotmom
congiola1 - 0 hochitrung
congiola1 - 1 aconnongthon
congiola5 - 2 teoteo
congiola2 - 0 nhipcautre21
congiola1 - 0 trungboy
congiola1 - 1 thesadboy1989
congiola7 - 5 rip001
congiola5 - 7 silvermoon
congiola2 - 0 nammien
congiola2 - 0 mayakieu
congiola1 - 0 phuongminh
congiola1 - 0 trunghieu87
congiola2 - 0 nguyenhonganh
congiola1 - 0 jang80
congiola2 - 5 cuong97
congiola6 - 1 lejun
congiola0 - 1 saosaysua
congiola0 - 1 sieucaothu0508
congiola5 - 0 thuong95
congiola1 - 3 nan007
congiola1 - 0 sieutron
congiola4 - 0 cuiganhat
congiola3 - 0 beyeupk
congiola0 - 2 canho
congiola1 - 0 heoconhamchoi
congiola3 - 0 thuykien
congiola3 - 0 cumeo
congiola3 - 0 tranhang07
congiola2 - 0 quangmetro
congiola5 - 1 phuongxoan
congiola7 - 2 nhibuong
congiola2 - 0 vnvodich1
congiola4 - 3 buonnhoem
congiola3 - 1 hamynn
congiola1 - 0 lvtrung
congiola1 - 0 cobebencuaso
congiola3 - 1 kidboy
congiola1 - 0 hanhphucvotan
congiola3 - 1 onlytrust
congiola3 - 1 ngocluan
congiola2 - 0 heokool
congiola1 - 2 khoailangnuong
congiola1 - 1 nhocyeusky
congiola1 - 0 socnau
congiola2 - 1 nguoivohinh
congiola1 - 0 tahuuson
congiola2 - 1 lanthanh
congiola0 - 3 nhimxu
congiola1 - 2 trucmai
congiola1 - 0 lanhphong
congiola1 - 0 huynhbaobao
congiola1 - 0 happykid76
congiola3 - 0 huongkute
congiola0 - 1 dungtrieu
congiola2 - 0 thuphuongle99
congiola2 - 1 nguyentri10x
congiola5 - 0 vientuong
congiola3 - 1 giodaingan
congiola2 - 1 haicuibap
congiola4 - 0 trannhat
congiola2 - 0 thuydung25
congiola2 - 0 viphung
congiola1 - 0 vanvolang
congiola4 - 1 yukii
congiola3 - 1 hades
congiola4 - 1 tranducnam
congiola4 - 3 peheo
congiola1 - 1 sangbd
congiola0 - 2 semoka
congiola4 - 0 superman9k4
congiola1 - 0 longka
congiola7 - 3 apollo
congiola3 - 0 kulito
congiola0 - 2 thythy2021
congiola2 - 0 bongo
congiola3 - 0 paradol
congiola5 - 0 heorung18
congiola1 - 0 thienthan28
congiola4 - 0 mrrua
congiola2 - 0 kakao911
congiola2 - 0 lephuocduy
congiola0 - 2 freedomman
congiola0 - 2 hanyian
congiola2 - 0 concacon
congiola2 - 1 cuopbiensoh2o
congiola0 - 1 buomchua
congiola1 - 0 bibofx
congiola1 - 0 ngocluuly
congiola1 - 2 binhnhi
congiola1 - 0 hieula
congiola2 - 1 robo007
congiola1 - 0 hongtran6789
congiola2 - 0 diegohoang
congiola2 - 1 sansvirus
congiola3 - 1 bexinkk
congiola5 - 2 susikoi
congiola4 - 1 tom2000
congiola3 - 1 vitty
congiola2 - 0 supersen