congiola
  • Hạng 17
  • Chỉ số ảnh hưởng 52
  • Điểm 111
  • Tỉ lệ thắng 77.38%
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
congiola2 - 0 thuydung25
congiola0 - 2 buonnhoem
congiola2 - 0 viphung
congiola1 - 0 vanvolang
congiola4 - 1 yukii
congiola3 - 1 hades
congiola4 - 1 tranducnam
congiola4 - 3 peheo
congiola1 - 1 sangbd
congiola0 - 2 semoka
congiola4 - 0 superman9k4
congiola1 - 0 longka
congiola4 - 0 vientuong
congiola7 - 3 apollo
congiola3 - 0 kulito
congiola0 - 2 thythy2021
congiola2 - 0 bongo
congiola3 - 0 paradol
congiola5 - 0 heorung18
congiola1 - 0 thienthan28
congiola4 - 0 mrrua
congiola2 - 0 kakao911
congiola2 - 0 lephuocduy
congiola0 - 2 freedomman
congiola0 - 2 hanyian
congiola2 - 0 concacon
congiola2 - 1 cuopbiensoh2o
congiola0 - 1 buomchua
congiola1 - 0 bibofx
congiola1 - 0 ngocluuly
congiola1 - 2 binhnhi
congiola1 - 0 hieula
congiola1 - 0 vnvodich1
congiola2 - 1 robo007
congiola1 - 0 hongtran6789
congiola2 - 0 diegohoang
congiola2 - 1 sansvirus
congiola3 - 1 bexinkk
congiola5 - 2 susikoi
congiola4 - 1 tom2000
congiola3 - 1 vitty
congiola2 - 0 supersen
congiola2 - 0 thienloi
congiola3 - 0 alita
congiola5 - 0 caonhocodon
congiola3 - 0 bingan
congiola6 - 2 vanltt
congiola2 - 1 gaodo
congiola0 - 1 ladieubong
congiola2 - 0 tonyus
congiola1 - 3 nagato
congiola1 - 0 vuamui
congiola2 - 0 huongly
congiola1 - 0 tieuyeutinh
congiola3 - 0 thimhuong
congiola3 - 0 mynno
congiola0 - 3 assakyr
congiola3 - 4 husky0403
congiola2 - 5 rip001
congiola2 - 0 tieuholy
congiola0 - 2 tuliphalan
congiola1 - 0 quyenhan199
congiola5 - 3 michnhi
congiola1 - 0 eketao
congiola1 - 1 sieuga
congiola2 - 1 love74
congiola4 - 1 behai34
congiola1 - 1 kevincaro
congiola2 - 1 phongca
congiola1 - 1 yoona
congiola2 - 0 tuyetanh
congiola2 - 1 krixi
congiola2 - 0 ethan
congiola2 - 1 boomx
congiola1 - 0 bluejune
congiola3 - 0 kimhien15
congiola4 - 1 teoteo
congiola2 - 0 phongyeu
congiola2 - 0 aiamcaro
congiola2 - 0 titus
congiola0 - 2 alibaba
congiola2 - 0 nolan
congiola0 - 1 yenthanh
congiola2 - 0 keosua