cuiganhat
  • Hạng 52
  • Chỉ số ảnh hưởng 29
  • Điểm 30
  • Tỉ lệ thắng 61.36%
  • Thời gian tham gia 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuiganhat5 - 4 justforfun
cuiganhat1 - 0 hoctuong
cuiganhat2 - 0 khanhhuyen123
cuiganhat0 - 1 nan007
cuiganhat2 - 8 husky0403
cuiganhat3 - 1 quangthinh
cuiganhat1 - 3 caothuso1
cuiganhat0 - 1 scp67892021
cuiganhat3 - 1 zero123
cuiganhat2 - 1 babyboss
cuiganhat1 - 1 bestcaro
cuiganhat0 - 1 lorion
cuiganhat3 - 0 nhatmai
cuiganhat1 - 0 susikoi
cuiganhat3 - 0 remkeomut
cuiganhat4 - 0 amanda
cuiganhat1 - 0 ducati
cuiganhat1 - 2 xuanhoai
cuiganhat1 - 0 nonamevn
cuiganhat2 - 0 aconnongthon
cuiganhat2 - 1 michnhi
cuiganhat4 - 3 yoona
cuiganhat3 - 0 sieuga
cuiganhat2 - 0 regina
cuiganhat0 - 2 thanhthanh2k7
cuiganhat1 - 0 eketao
cuiganhat2 - 0 giotmua
cuiganhat3 - 1 mrboo
cuiganhat2 - 1 teoteo
cuiganhat2 - 2 alita
cuiganhat3 - 1 thienloi
cuiganhat0 - 1 director
cuiganhat4 - 3 caonhocodon
cuiganhat1 - 0 hongtran6789
cuiganhat1 - 0 tranducnam
cuiganhat2 - 1 vanltt
cuiganhat0 - 1 bingan
cuiganhat3 - 1 tuliphalan
cuiganhat5 - 0 gaodo
cuiganhat1 - 0 flash
cuiganhat2 - 1 ladieubong
cuiganhat2 - 0 bachdiep4869
cuiganhat4 - 0 louis
cuiganhat1 - 0 thaobr213
cuiganhat1 - 2 nagato
cuiganhat2 - 0 hades
cuiganhat2 - 2 tieuyeutinh
cuiganhat2 - 0 reddragonvi
cuiganhat1 - 1 newleftqueen
cuiganhat1 - 0 beyou123
cuiganhat2 - 2 vitty
cuiganhat1 - 0 ohmygod
cuiganhat1 - 1 vuamui
cuiganhat3 - 2 ruacon
cuiganhat2 - 0 huongly
cuiganhat0 - 1 anansieukute
cuiganhat0 - 4 botran
cuiganhat0 - 1 tom2000
cuiganhat0 - 1 askar
cuiganhat0 - 2 thamlang
cuiganhat5 - 3 shupapol
cuiganhat0 - 2 death73
cuiganhat2 - 1 cuopbiensoh2o
cuiganhat1 - 0 jinjoonbouwu
cuiganhat1 - 0 dung0975146154
cuiganhat0 - 2 assakyr
cuiganhat4 - 1 mrhuandz
cuiganhat1 - 0 longne2k6
cuiganhat0 - 7 pistachio
cuiganhat0 - 2 emthuonganh
cuiganhat0 - 1 tieuholy
cuiganhat1 - 3 kidalone
cuiganhat0 - 1 rip001
cuiganhat1 - 1 huyenle
cuiganhat1 - 0 linhdan
cuiganhat0 - 2 bonnie1234
cuiganhat2 - 0 buingocanh
cuiganhat0 - 1 yeusinhly
cuiganhat2 - 0 tylfr33
cuiganhat0 - 4 silvermoon
cuiganhat1 - 0 zunzun
cuiganhat0 - 2 because
cuiganhat3 - 1 dinhtuan
cuiganhat2 - 0 long123456
cuiganhat0 - 1 tasaki
cuiganhat2 - 0 vnvodich
cuiganhat1 - 0 ngoclinh
cuiganhat3 - 0 sangbd