tester
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 100
  • Cấp bậc Siêu cấp 27
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
tester5 - 2 tester3
tester5 - 1 tester2
tester0 - 1 beerus
tester5 - 0 tester1
tester0 - 2 silvermoon
tester6 - 2 admin
tester0 - 1 thanhnontay1102