thanhnontay1102
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 25.81%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có