quangquang
  • Hạng 23
  • Cấp bậc Siêu cấp III
  • Ngọc 1568
  • Tỉ lệ thắng 74.44%
  • Chỉ số xã hội 90
  • Chỉ số đam mê 7.47
  • Thời gian tham gia 5 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangquang64 - 54 cuong97
quangquang9 - 5 lenhhoxung
quangquang3 - 0 matrancaro
quangquang11 - 21 botran
quangquang4 - 4 sauminh
quangquang2 - 0 dietcovid
quangquang2 - 1 uefalona
quangquang2 - 0 nhatmai
quangquang13 - 16 vuaphapthuatkybi
quangquang1 - 0 minhchau11
quangquang1 - 0 mina123
quangquang7 - 2 lamcaro2
quangquang3 - 0 tuan191992
quangquang7 - 1 hochitrung
quangquang4 - 0 sagocarer
quangquang6 - 2 trungtc
quangquang1 - 0 oxoxox
quangquang2 - 0 kingcaroone
quangquang2 - 0 manchausa
quangquang6 - 10 vikend
quangquang2 - 0 muvodoi
quangquang3 - 1 lvtrung
quangquang3 - 1 heoconhamchoi
quangquang7 - 3 saysinxongvohem
quangquang1 - 0 chuotmom
quangquang3 - 0 huongq
quangquang1 - 0 peishijinxian
quangquang2 - 0 diemcaro04999
quangquang4 - 2 bongdem12321
quangquang7 - 7 botbien
quangquang1 - 0 danhtoanthua
quangquang1 - 3 rip001
quangquang6 - 0 ilovekimyen1999
quangquang4 - 4 covid19
quangquang1 - 0 zalinh
quangquang2 - 1 meoww
quangquang3 - 0 arsenalfc96
quangquang2 - 0 traitimbuon
quangquang2 - 0 doinhat
quangquang1 - 0 vuhoang21
quangquang4 - 2 duongggg
quangquang6 - 0 dunglun
quangquang2 - 4 tapsu1
quangquang3 - 0 hoamoclan
quangquang1 - 8 freedomman
quangquang5 - 14 tapsu
quangquang1 - 1 tuantu123
quangquang1 - 0 khachmankhien
quangquang1 - 1 tinhthoixotxa
quangquang2 - 0 nhimxu
quangquang1 - 0 fucklife
quangquang1 - 0 nohssiwi
quangquang1 - 0 ddibar
quangquang1 - 0 hannie
quangquang1 - 0 mailady
quangquang1 - 0 pslangtu
quangquang1 - 3 saulucsix
quangquang0 - 1 jamasu1226
quangquang1 - 0 emgalam
quangquang4 - 0 scp67892021
quangquang1 - 0 ltb0506
quangquang3 - 1 gafbuwj
quangquang2 - 2 phuongkitty
quangquang2 - 0 ampen
quangquang3 - 6 nan007
quangquang0 - 2 kiencon
quangquang6 - 12 sieucaothu0508
quangquang1 - 2 bestcaro
quangquang8 - 13 silvermoon
quangquang3 - 1 ladieubong
quangquang2 - 2 husky0403
quangquang1 - 0 paduc
quangquang2 - 0 babyboss
quangquang1 - 0 tieuholy
quangquang1 - 0 behai34
quangquang1 - 0 caonhocodon
quangquang2 - 1 huongly
quangquang1 - 0 tuyetanh
quangquang0 - 1 pianooo
quangquang2 - 0 krixi
quangquang1 - 5 thangchin
quangquang1 - 0 susikoi
quangquang1 - 0 gatamky2014
quangquang1 - 0 chihiro
quangquang1 - 0 quanj8
quangquang1 - 0 buoidayne
quangquang1 - 0 sieuga
quangquang1 - 0 cudongtai
quangquang1 - 0 phongyeu
quangquang1 - 0 tieuyeutinh