quangquang
  • Hạng 27
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 307
  • Tỉ lệ thắng 67.65%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có