quangquang
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,853
  • Tỉ lệ thắng 70.50%
  • Chỉ số xã hội 139
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangquang1 - 0 quynhgiao
quangquang4 - 2 carohcm
quangquang24 - 40 khaihuyen999
quangquang0 - 1 sitaile
quangquang2 - 5 tamthuong262
quangquang1 - 0 ongtrumcaro2021
quangquang80 - 72 cuong97
quangquang4 - 5 sauminh
quangquang6 - 0 vtvtvt
quangquang3 - 9 dongianlaso1
quangquang3 - 1 thachlam2011
quangquang3 - 2 nguyentam2k
quangquang1 - 0 firouz
quangquang2 - 7 sweetberry
quangquang3 - 1 taladanbienma
quangquang3 - 1 a4toto
quangquang7 - 19 anhday
quangquang1 - 4 racingboy
quangquang1 - 1 hoangtuhieu95
quangquang0 - 1 dungnhinlai
quangquang6 - 2 husky
quangquang5 - 0 chopper
quangquang6 - 3 hieuga
quangquang8 - 4 covid19
quangquang1 - 2 bikty
quangquang14 - 17 silvermoon
quangquang3 - 0 jiji001
quangquang3 - 11 kungfugirl
quangquang1 - 0 canho
quangquang1 - 2 toiyeuem
quangquang0 - 1 kaitokun
quangquang2 - 0 yeunuoc22
quangquang10 - 16 x0nguoidanhco0x
quangquang2 - 3 blackgoku
quangquang6 - 0 phihung2021
quangquang2 - 4 thienthansau
quangquang4 - 1 waifu207otaku
quangquang2 - 0 balong
quangquang2 - 0 tussp123
quangquang2 - 1 aquadogkr1
quangquang1 - 0 trants
quangquang0 - 1 robin
quangquang1 - 1 nhockiv
quangquang0 - 1 launchsite
quangquang0 - 1 thaibinhduong
quangquang1 - 0 abccuti
quangquang1 - 0 minhhuy1108
quangquang1 - 0 beba888
quangquang1 - 0 director
quangquang1 - 0 dangkyqd
quangquang0 - 1 batbai5397
quangquang3 - 0 okemen
quangquang2 - 0 tuyetmuahe
quangquang1 - 0 sabo2412
quangquang4 - 3 lasaurieng
quangquang9 - 5 lenhhoxung
quangquang3 - 0 matrancaro
quangquang11 - 21 botran
quangquang2 - 0 dietcovid
quangquang2 - 1 uefalona
quangquang2 - 0 nhatmai
quangquang13 - 16 vuaphapthuatkybi
quangquang1 - 0 minhchau11
quangquang1 - 0 mina123
quangquang7 - 2 lamcaro2
quangquang3 - 0 tuan191992
quangquang7 - 1 hochitrung
quangquang4 - 0 sagocarer
quangquang6 - 2 trungtc
quangquang1 - 0 oxoxox
quangquang2 - 0 kingcaroone
quangquang2 - 0 manchausa
quangquang6 - 10 vikend
quangquang2 - 0 muvodoi
quangquang3 - 1 lvtrung
quangquang3 - 1 heoconhamchoi
quangquang7 - 3 saysinxongvohem
quangquang1 - 0 chuotmom
quangquang3 - 0 huongq
quangquang1 - 0 peishijinxian
quangquang2 - 0 diemcaro04999
quangquang4 - 2 bongdem12321
quangquang7 - 7 botbien
quangquang1 - 0 danhtoanthua
quangquang6 - 0 ilovekimyen1999
quangquang1 - 0 zalinh
quangquang2 - 1 meoww
quangquang3 - 0 arsenalfc96
quangquang2 - 0 traitimbuon
quangquang2 - 0 doinhat
quangquang1 - 0 vuhoang21
quangquang4 - 2 duongggg
quangquang6 - 0 dunglun
quangquang2 - 4 tapsu1
quangquang3 - 0 hoamoclan
quangquang1 - 8 freedomman
quangquang5 - 14 tapsu
quangquang1 - 1 tuantu123
quangquang1 - 0 khachmankhien
quangquang1 - 1 tinhthoixotxa