duongmd7002
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 31.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có