lucifer
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 28.57%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lucifer3 - 6 huybaongau
lucifer1 - 0 zunzun
lucifer0 - 9 giotmua
lucifer1 - 0 gagaga
lucifer0 - 8 tonyus
lucifer1 - 2 ngohoanganh
lucifer0 - 12 mrrua