noname00
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 100
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
noname000 - 1 tuyetanh
noname000 - 1 boomx
noname000 - 1 tonyus
noname000 - 1 nguyenngoc9456
noname001 - 1 krixi
noname001 - 5 peheo
noname000 - 3 flash