negus
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 151
  • Tỉ lệ thắng 68.29%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có