mrhuandz
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 43
  • Tỉ lệ thắng 47.06%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có