mrhuandz
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 43
  • Tỉ lệ thắng 47.06%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có