yellowrain
  • Hạng 6
  • Cấp bậc Siêu cấp VI
  • Ngọc 2650
  • Tỉ lệ thắng 80.41%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yellowrain0 - 7 longcutee
yellowrain0 - 1 lamcaro2
yellowrain0 - 2 sbc1111
yellowrain11 - 2 alphax
yellowrain0 - 5 cuong97
yellowrain6 - 2 giodaingan
yellowrain14 - 3 onlytrust
yellowrain8 - 5 nguoivohinh
yellowrain9 - 3 lejun
yellowrain9 - 1 dolphin
yellowrain15 - 9 thuykien
yellowrain13 - 8 hoaanhdao2008
yellowrain13 - 2 thuytinhkhoc
yellowrain9 - 0 phuongkarry
yellowrain27 - 10 lanhphong
yellowrain15 - 5 happykid76
yellowrain11 - 1 saosaysua
yellowrain10 - 4 paduc
yellowrain9 - 3 hannie
yellowrain7 - 3 lyquoc
yellowrain2 - 4 phuongkitty
yellowrain12 - 2 ngannguyen
yellowrain13 - 2 badboy
yellowrain12 - 2 heokool
yellowrain15 - 1 lvtrung
yellowrain10 - 2 dungtrieu
yellowrain7 - 0 nkocdethuong
yellowrain9 - 2 beyeupk
yellowrain7 - 2 changtraivotinh035
yellowrain5 - 1 pingpong
yellowrain9 - 1 vesau
yellowrain4 - 0 totoro
yellowrain14 - 4 khiconjx
yellowrain13 - 4 jang80
yellowrain13 - 5 nhatvy2291
yellowrain6 - 0 nhipcautre21
yellowrain3 - 0 toxuanhoang
yellowrain7 - 2 kyhoi
yellowrain8 - 1 hanhphucvotan
yellowrain5 - 1 phuongxoan
yellowrain5 - 0 hoagiay123
yellowrain9 - 2 tuoiconrong
yellowrain12 - 6 canho
yellowrain1 - 0 maruko
yellowrain4 - 0 vangbacdaquy
yellowrain25 - 10 suoingoc
yellowrain3 - 0 qindy
yellowrain7 - 2 thutrang
yellowrain14 - 5 quachdozz
yellowrain10 - 3 trunghieu87
yellowrain6 - 2 huongkute
yellowrain10 - 2 cuccu
yellowrain2 - 0 thuydung25
yellowrain3 - 0 ngocluan
yellowrain3 - 1 mailady
yellowrain4 - 0 mjetran
yellowrain3 - 0 toanluf
yellowrain9 - 4 kidboy
yellowrain0 - 4 actiso
yellowrain9 - 0 phuongminh
yellowrain12 - 4 mayakieu
yellowrain6 - 2 cobebencuaso
yellowrain6 - 1 tralacmi
yellowrain8 - 3 khoailangnuong
yellowrain11 - 3 h2so4
yellowrain12 - 5 heodat91
yellowrain14 - 5 thaomoc
yellowrain9 - 1 thythy2021
yellowrain2 - 0 nammien
yellowrain4 - 4 serahwang
yellowrain10 - 2 bapcaingoc
yellowrain22 - 6 binhnhi
yellowrain8 - 2 tuanlongtt
yellowrain4 - 1 scp67892021
yellowrain1 - 0 chauky77
yellowrain3 - 0 lemaipa
yellowrain8 - 2 cumeo
yellowrain10 - 4 tranhang07
yellowrain7 - 0 socnau
yellowrain7 - 2 nguyentri10x
yellowrain13 - 7 lexuan22
yellowrain10 - 6 viphung
yellowrain9 - 2 quangmetro
yellowrain23 - 8 yoshida
yellowrain9 - 0 nhocyeusky
yellowrain1 - 0 dembuon
yellowrain5 - 0 nhimxu
yellowrain4 - 1 ampen
yellowrain10 - 3 thuphuongle99
yellowrain2 - 0 chuotbobo
yellowrain4 - 0 buitoi21
yellowrain7 - 3 trannhat
yellowrain9 - 2 nttthuy
yellowrain3 - 0 galam
yellowrain11 - 5 vientuong
yellowrain13 - 7 lanthanh
yellowrain10 - 1 buonnhoem
yellowrain6 - 0 dorabase
yellowrain3 - 0 sieutron
yellowrain7 - 2 mavuong