yellowrain
  • Hạng ...
  • Ngọc 40,650
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.30%
  • Chỉ số xã hội 203
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yellowrain6 - 2 diquathoigian
yellowrain3 - 0 sujichan
yellowrain0 - 6 tapsu
yellowrain15 - 5 mayakieu
yellowrain9 - 3 nhibuong
yellowrain10 - 5 serahwang
yellowrain0 - 2 bangbang
yellowrain10 - 3 mavuong
yellowrain3 - 0 summer
yellowrain4 - 0 thuydung25
yellowrain13 - 2 cobebencuaso
yellowrain22 - 1 lvtrung
yellowrain9 - 0 thienthan999
yellowrain10 - 2 cumeo
yellowrain1 - 1 matbiec21
yellowrain7 - 1 ngocluan
yellowrain11 - 3 kyhoi
yellowrain13 - 4 paduc
yellowrain8 - 0 vangbacdaquy
yellowrain26 - 8 yoshida
yellowrain9 - 2 thutrang
yellowrain9 - 1 toxuanhoang
yellowrain10 - 4 yumkhin
yellowrain6 - 0 sieutron
yellowrain24 - 6 binhnhi
yellowrain17 - 9 thuykien
yellowrain6 - 1 happy123
yellowrain20 - 7 nhatvy2291
yellowrain16 - 3 onlytrust
yellowrain3 - 0 hieula
yellowrain11 - 5 vanvolang
yellowrain15 - 3 beyeupk
yellowrain12 - 2 nguyentri10x
yellowrain7 - 1 thuong95
yellowrain1 - 0 kobgthua
yellowrain6 - 1 ampen
yellowrain20 - 9 hoaanhdao2008
yellowrain6 - 0 mjetran
yellowrain5 - 1 chuotmom
yellowrain9 - 1 dorabase
yellowrain11 - 3 tuanlongtt
yellowrain6 - 2 chuotbobo
yellowrain6 - 1 bangtam2312
yellowrain13 - 1 buonnhoem
yellowrain9 - 1 pingpong
yellowrain9 - 0 nkocdethuong
yellowrain4 - 5 phuongkitty
yellowrain1 - 0 binsuperstupid
yellowrain12 - 2 nhipcautre21
yellowrain12 - 2 changtraivotinh035
yellowrain0 - 7 longcutee
yellowrain0 - 1 lamcaro2
yellowrain0 - 2 sbc1111
yellowrain11 - 2 alphax
yellowrain0 - 5 cuong97
yellowrain6 - 2 giodaingan
yellowrain8 - 5 nguoivohinh
yellowrain9 - 3 lejun
yellowrain9 - 1 dolphin
yellowrain13 - 2 thuytinhkhoc
yellowrain9 - 0 phuongkarry
yellowrain27 - 10 lanhphong
yellowrain15 - 5 happykid76
yellowrain11 - 1 saosaysua
yellowrain9 - 3 hannie
yellowrain7 - 3 lyquoc
yellowrain12 - 2 ngannguyen
yellowrain13 - 2 badboy
yellowrain12 - 2 heokool
yellowrain10 - 2 dungtrieu
yellowrain9 - 1 vesau
yellowrain4 - 0 totoro
yellowrain14 - 4 khiconjx
yellowrain13 - 4 jang80
yellowrain8 - 1 hanhphucvotan
yellowrain5 - 1 phuongxoan
yellowrain5 - 0 hoagiay123
yellowrain9 - 2 tuoiconrong
yellowrain12 - 6 canho
yellowrain1 - 0 maruko
yellowrain25 - 10 suoingoc
yellowrain3 - 0 qindy
yellowrain14 - 5 quachdozz
yellowrain10 - 3 trunghieu87
yellowrain6 - 2 huongkute
yellowrain10 - 2 cuccu
yellowrain3 - 1 mailady
yellowrain3 - 0 toanluf
yellowrain9 - 4 kidboy
yellowrain0 - 4 actiso
yellowrain9 - 0 phuongminh
yellowrain6 - 1 tralacmi
yellowrain8 - 3 khoailangnuong
yellowrain11 - 3 h2so4
yellowrain12 - 5 heodat91
yellowrain14 - 5 thaomoc
yellowrain9 - 1 thythy2021
yellowrain2 - 0 nammien
yellowrain10 - 2 bapcaingoc
yellowrain4 - 1 scp67892021