yellowrain
  • Hạng 58
  • Chỉ số ảnh hưởng 27
  • Điểm 65
  • Tỉ lệ thắng 58.73%
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yellowrain1 - 0 luke911
yellowrain7 - 5 quachdozz
yellowrain6 - 2 huynhbaobao
yellowrain4 - 1 yukii
yellowrain0 - 2 flash
yellowrain2 - 4 babyboss
yellowrain7 - 10 scorpius
yellowrain1 - 4 ladieubong
yellowrain5 - 3 kimhien15
yellowrain2 - 0 cry99
yellowrain3 - 4 vanltt
yellowrain5 - 1 hongtran6789
yellowrain10 - 6 tieuholy
yellowrain4 - 5 peheo
yellowrain3 - 0 quangmetro
yellowrain1 - 0 hieula
yellowrain3 - 1 phungtien
yellowrain2 - 2 dragon
yellowrain3 - 1 bingan
yellowrain3 - 2 hippo
yellowrain4 - 2 lucky
yellowrain0 - 2 bongo
yellowrain1 - 1 robo115
yellowrain1 - 0 robo087
yellowrain3 - 1 apollo
yellowrain1 - 3 tata88
yellowrain3 - 8 gaodo
yellowrain8 - 7 caonhocodon
yellowrain1 - 0 ruacon
yellowrain1 - 3 phongca
yellowrain0 - 4 xuanhoai
yellowrain1 - 0 paradol
yellowrain4 - 2 lamcaro
yellowrain2 - 0 tuyetanh
yellowrain2 - 2 tranducnam
yellowrain3 - 1 michnhi
yellowrain1 - 0 mrboo
yellowrain2 - 0 hades
yellowrain1 - 0 denhayden
yellowrain4 - 2 vitty
yellowrain3 - 1 tom2000
yellowrain7 - 5 mrrua
yellowrain1 - 1 kidalone
yellowrain0 - 2 krixi
yellowrain1 - 0 sieuga
yellowrain2 - 0 lnhuy12
yellowrain0 - 1 phongyeu
yellowrain1 - 1 eketao
yellowrain3 - 0 ngohoanganh
yellowrain1 - 0 anhhungbanfim
yellowrain1 - 0 gatamky2014
yellowrain2 - 0 gacontapta
yellowrain6 - 11 bluejune
yellowrain2 - 0 sansvirus
yellowrain1 - 0 alita
yellowrain1 - 1 giotmua
yellowrain0 - 2 tonyus
yellowrain0 - 3 silvermoon
yellowrain0 - 1 mrhuandz
yellowrain3 - 7 langtu
yellowrain3 - 1 bexinkk
yellowrain2 - 2 yoona
yellowrain2 - 5 suneo