tttung24
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 52
  • Tỉ lệ thắng 46.15%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có