noname05e
  • Hạng 620
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 10.42%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có