pianooo
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,252
  • Tỉ lệ thắng 92.86%
  • Chỉ số xã hội 168
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
pianooo2 - 0 vitty
pianooo2 - 0 baniphonere
pianooo3 - 0 tsuyoi
pianooo1 - 0 cumeo
pianooo1 - 0 paduc
pianooo3 - 0 beyeupk
pianooo1 - 0 happykid76
pianooo1 - 0 heoconhamchoi
pianooo1 - 0 nhatvy2291
pianooo1 - 0 lanhphong
pianooo1 - 0 trannhat
pianooo2 - 0 luke911
pianooo1 - 0 ttntvt
pianooo1 - 0 longka
pianooo1 - 0 superman9k4
pianooo1 - 0 socnau
pianooo8 - 0 tuyetanh
pianooo1 - 0 gacontapta
pianooo4 - 3 cuccu
pianooo1 - 0 ruacon
pianooo1 - 0 kidalone
pianooo1 - 0 ladieubong
pianooo1 - 0 manii
pianooo1 - 0 bibofx
pianooo1 - 0 hyvonggio
pianooo0 - 3 semoka
pianooo1 - 0 vangbacdaquy
pianooo1 - 0 onlytrust
pianooo1 - 0 binhnhi
pianooo1 - 0 canho
pianooo1 - 0 phungtien
pianooo2 - 1 dragon
pianooo1 - 0 nhabanbo
pianooo1 - 0 vientuong
pianooo1 - 0 phongca
pianooo1 - 0 vnvodich1
pianooo2 - 1 alibaba
pianooo1 - 0 robo129
pianooo2 - 1 fnckboiz
pianooo1 - 0 robo111
pianooo1 - 0 robo107
pianooo1 - 0 robo106
pianooo1 - 0 robo118
pianooo1 - 0 robo097
pianooo1 - 0 robo015
pianooo1 - 0 robo009
pianooo0 - 5 bestcaro
pianooo1 - 0 titus
pianooo1 - 0 sgkimkimthanh
pianooo1 - 0 dinhvanvoi
pianooo1 - 0 nguyenvy2009
pianooo2 - 0 yukii
pianooo2 - 0 husky
pianooo1 - 0 quangquang
pianooo1 - 0 mysticalgem
pianooo2 - 1 beerus
pianooo1 - 1 congchelseahd
pianooo1 - 0 quyenhan1991
pianooo2 - 0 tata88
pianooo2 - 0 negus
pianooo1 - 0 keosua
pianooo1 - 0 diegohoang
pianooo1 - 0 michnhi
pianooo4 - 0 aiamcaro
pianooo1 - 0 susikoi
pianooo1 - 0 boomx
pianooo1 - 0 peheo
pianooo1 - 0 tieuholy
pianooo2 - 0 kingday
pianooo2 - 0 aconnongthon
pianooo2 - 0 mynno
pianooo2 - 0 chuyenluat1
pianooo2 - 0 trienchill
pianooo2 - 0 lucky
pianooo1 - 1 xuanhoai
pianooo2 - 0 thienloi
pianooo2 - 0 mrboo
pianooo3 - 0 supersen
pianooo3 - 0 tuliphalan
pianooo2 - 0 gaodo
pianooo3 - 0 suneo
pianooo2 - 0 ngocluuly
pianooo4 - 0 alita
pianooo3 - 1 behai34
pianooo4 - 0 bexinkk
pianooo3 - 0 hades
pianooo3 - 1 quangthinh
pianooo3 - 0 nolan
pianooo2 - 0 cry99
pianooo3 - 0 heorung18
pianooo4 - 0 kulito
pianooo4 - 2 sangbd
pianooo3 - 0 catbuihp2016
pianooo1 - 0 lamcaro
pianooo2 - 0 langtu
pianooo1 - 0 song29
pianooo8 - 11 sieucaothu0508
pianooo5 - 0 yeusinhly
pianooo1 - 0 hippo
pianooo4 - 0 tuyen0088