manii
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 201
  • Tỉ lệ thắng 95.38%
  • Chỉ số xã hội 65
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có