manii
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 201
  • Tỉ lệ thắng 95.38%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có