manii
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,117
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 94.20%
  • Chỉ số xã hội 69
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 8 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có