dathen12
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dathen126 - 14 tonyus
dathen121 - 7 hongtran6789
dathen120 - 7 darius
dathen120 - 17 hotmama