thangchin
  • Hạng 90
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 70
  • Tỉ lệ thắng 78.13%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có