votinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,390
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 86.59%
  • Chỉ số xã hội 82
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
votinh0 - 3 bestcaro
votinh2 - 1 ladieubong
votinh1 - 0 mayakieu
votinh6 - 4 heoway
votinh2 - 0 vanvolang
votinh4 - 0 happykid76
votinh5 - 3 nan007
votinh6 - 4 trunghieu87
votinh5 - 3 hanhphucvotan
votinh3 - 0 heoconhamchoi
votinh1 - 0 das001
votinh2 - 0 vnnguyendung
votinh4 - 1 phuongkarry
votinh0 - 2 sieucaothu0508
votinh20 - 15 lucky
votinh11 - 6 caonhocodon
votinh5 - 1 luke911
votinh4 - 0 nqthacker
votinh4 - 1 vangbacdaquy
votinh7 - 2 dragon
votinh3 - 1 trannhat
votinh2 - 0 socnau
votinh3 - 2 hades
votinh5 - 2 huongly
votinh7 - 6 tuliphalan
votinh2 - 2 sangbd
votinh3 - 0 kulito
votinh4 - 0 flash
votinh0 - 1 thanhthanh2k8
votinh1 - 10 silvermoon
votinh0 - 1 hyvonggio
votinh0 - 1 junz2222
votinh6 - 3 vuamui
votinh14 - 12 supersen
votinh7 - 4 tieuholy
votinh9 - 6 trienchill
votinh5 - 2 cuopbiensoh2o
votinh20 - 15 aconnongthon
votinh6 - 2 gaodo
votinh3 - 1 susikoi
votinh4 - 1 tata88
votinh1 - 1 adorabat
votinh20 - 15 yenthanh
votinh20 - 13 bongo
votinh6 - 11 yukii
votinh4 - 1 hotmama
votinh3 - 0 ethan
votinh6 - 1 denhayden
votinh4 - 3 kidalone
votinh19 - 13 boomx
votinh9 - 5 phongyeu
votinh9 - 0 mynno
votinh18 - 16 krixi
votinh11 - 5 teoteo
votinh3 - 1 tonyus
votinh7 - 2 tieuyeutinh
votinh4 - 1 heorung18
votinh7 - 2 mrrua
votinh3 - 1 love74
votinh9 - 4 hippo
votinh7 - 3 ruacon
votinh5 - 1 mrboo
votinh10 - 4 nhabanbo
votinh10 - 5 cry99
votinh6 - 0 alita
votinh8 - 5 tranducnam
votinh12 - 7 darius
votinh4 - 2 vanltt
votinh5 - 3 alibaba
votinh10 - 8 hongtran6789
votinh6 - 2 behai34
votinh5 - 2 langtu
votinh2 - 0 chihiro
votinh4 - 3 chuyenluat1
votinh3 - 0 trongy
votinh5 - 0 thienloi
votinh5 - 9 diegohoang
votinh1 - 0 cutevippro
votinh1 - 3 sansvirus
votinh4 - 1 keosua
votinh4 - 2 nagato
votinh14 - 7 titus