phuc1231
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 11.90%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có