phuc1231
  • Hạng 426
  • Chỉ số ảnh hưởng 1
  • Điểm 32
  • Tỉ lệ thắng 7.41%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có