sirenhead
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 41.23%
  • Chỉ số xã hội 114
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sirenhead0 - 1 conga
sirenhead3 - 2 tranducnam
sirenhead3 - 3 eketao
sirenhead4 - 2 suneo
sirenhead5 - 4 yoona
sirenhead0 - 1 embryoai
sirenhead1 - 0 vanltt
sirenhead4 - 4 tonyus
sirenhead0 - 1 newbie2006moichoi
sirenhead1 - 0 newbie2006
sirenhead1 - 0 levinhthang
sirenhead5 - 3 tieuyeutinh
sirenhead12 - 14 krixi
sirenhead0 - 1 vumanhdatbcvt
sirenhead0 - 3 frozenqueenelsa
sirenhead1 - 0 chessking2
sirenhead0 - 1 dangtiendung
sirenhead0 - 1 hoangquan
sirenhead1 - 0 titus
sirenhead1 - 1 kulito
sirenhead0 - 1 chessking
sirenhead1 - 0 aiamcaro
sirenhead1 - 0 silvermoon
sirenhead0 - 1 khailev111
sirenhead1 - 1 nguyenthanhquan
sirenhead0 - 10 scary278
sirenhead1 - 0 rubyyyyy
sirenhead9 - 10 sansvirus
sirenhead1 - 0 denhayden
sirenhead1 - 0 phonggaf
sirenhead3 - 2 nhatmai
sirenhead1 - 0 teoteo
sirenhead5 - 5 supersen
sirenhead1 - 0 vuamui
sirenhead3 - 2 hongtran6789
sirenhead4 - 0 thaideptroai
sirenhead3 - 1 noname05e
sirenhead0 - 3 nghiaprovip
sirenhead1 - 0 aconnongthon
sirenhead2 - 1 gaodo
sirenhead3 - 0 leduong07012007
sirenhead0 - 1 pianooo
sirenhead0 - 2 adorabat
sirenhead1 - 0 hippo
sirenhead7 - 5 tuyetanh
sirenhead1 - 0 sangbd
sirenhead2 - 2 giotmua
sirenhead1 - 2 hades
sirenhead0 - 4 thanhthanh2k8
sirenhead6 - 2 alibaba
sirenhead8 - 13 liibi
sirenhead2 - 2 shichi1301
sirenhead1 - 7 linhdan
sirenhead11 - 10 tata88
sirenhead3 - 3 tom2000
sirenhead6 - 1 heorung18
sirenhead4 - 12 babyboss
sirenhead3 - 2 kidalone
sirenhead2 - 3 vitty
sirenhead0 - 2 blackzk
sirenhead3 - 5 michnhi
sirenhead2 - 1 quangbvcm
sirenhead8 - 12 peheo
sirenhead23 - 31 ngocluuly
sirenhead4 - 10 keosua
sirenhead0 - 3 sweetberry
sirenhead1 - 0 bomapcute
sirenhead10 - 14 alita
sirenhead0 - 8 keyofbeauty
sirenhead5 - 7 nagato
sirenhead13 - 28 cry99
sirenhead3 - 9 dragon
sirenhead1 - 1 phongyeu
sirenhead3 - 2 scorpius
sirenhead1 - 0 cuopbiensoh2o
sirenhead1 - 0 phongca
sirenhead0 - 2 nolan
sirenhead8 - 17 flash
sirenhead1 - 8 haicuibap
sirenhead0 - 3 kakao911
sirenhead1 - 0 huongly
sirenhead2 - 4 whis7
sirenhead0 - 5 manhhothanchien
sirenhead2 - 6 gacontapta
sirenhead4 - 7 buomchua
sirenhead1 - 0 choicaro111
sirenhead1 - 1 yenthanh
sirenhead3 - 3 thienthan28
sirenhead1 - 0 thienloi
sirenhead4 - 7 apollo
sirenhead0 - 4 thimhuong
sirenhead2 - 0 phat414
sirenhead1 - 0 diegohoang
sirenhead1 - 0 ngoclinhnguyen
sirenhead0 - 7 tieuling
sirenhead7 - 18 darius
sirenhead0 - 6 bongo
sirenhead2 - 7 gafbuwj
sirenhead0 - 2 luvie
sirenhead12 - 21 ethan