thanhthanh2k8
  • Hạng ...
  • Ngọc 54,404
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 94.83%
  • Chỉ số xã hội 116
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
thanhthanh2k83 - 0 tahuy
thanhthanh2k81 - 0 heoconhamchoi
thanhthanh2k83 - 0 thutrang
thanhthanh2k84 - 0 phungtien
thanhthanh2k82 - 0 trannhat
thanhthanh2k81 - 0 nguoivohinh
thanhthanh2k87 - 0 toanluf
thanhthanh2k85 - 1 huynhbaobao
thanhthanh2k83 - 0 ngocdinh
thanhthanh2k89 - 0 yukii
thanhthanh2k81 - 0 vientuong
thanhthanh2k82 - 0 totoro
thanhthanh2k81 - 0 kidboy
thanhthanh2k86 - 0 hamynn
thanhthanh2k82 - 0 cachepomdua
thanhthanh2k82 - 0 surewin
thanhthanh2k81 - 0 danhtoanthua
thanhthanh2k82 - 0 muvodoi
thanhthanh2k82 - 0 nkocdethuong
thanhthanh2k83 - 3 vuaphapthuatkybi
thanhthanh2k83 - 0 tuongtu
thanhthanh2k81 - 0 kyhoi
thanhthanh2k813 - 9 thanhthanh2k7
thanhthanh2k81 - 0 nhipcautre21
thanhthanh2k83 - 0 bapcaingoc
thanhthanh2k83 - 0 quachdozz
thanhthanh2k83 - 0 hoagiay123
thanhthanh2k81 - 0 heoway
thanhthanh2k84 - 1 mayakieu
thanhthanh2k82 - 0 nttthuy
thanhthanh2k82 - 0 xm123
thanhthanh2k86 - 0 hoangtuhieu99
thanhthanh2k88 - 0 dangmtpfc
thanhthanh2k81 - 0 yoshida
thanhthanh2k82 - 0 nguyentri10x
thanhthanh2k84 - 0 vanvolang
thanhthanh2k87 - 0 lejun
thanhthanh2k81 - 0 khongbiettengi
thanhthanh2k83 - 0 phongghe2021
thanhthanh2k83 - 0 mavuong
thanhthanh2k81 - 0 nguyduckhanh21
thanhthanh2k82 - 0 phuongkarry
thanhthanh2k82 - 0 vuanhthu1604
thanhthanh2k81 - 0 cobebencuaso
thanhthanh2k81 - 0 changtraivotinh035
thanhthanh2k83 - 0 heodat91
thanhthanh2k81 - 0 thuong95
thanhthanh2k81 - 0 binhnhi
thanhthanh2k82 - 0 chuotbobo
thanhthanh2k82 - 1 nhibuong
thanhthanh2k82 - 0 mikochan
thanhthanh2k82 - 0 canho
thanhthanh2k83 - 0 khiconjx
thanhthanh2k83 - 0 quangmetro
thanhthanh2k81 - 0 ngocruby9x
thanhthanh2k81 - 0 phonggaf
thanhthanh2k81 - 0 phucphuc2005
thanhthanh2k83 - 0 tuandeptrai
thanhthanh2k81 - 0 lexuan22
thanhthanh2k81 - 0 anhnhim
thanhthanh2k83 - 0 nammien
thanhthanh2k85 - 0 conduongxua20
thanhthanh2k81 - 0 trunghieu87
thanhthanh2k82 - 0 hieula
thanhthanh2k84 - 0 huongkute
thanhthanh2k81 - 0 phuongminh
thanhthanh2k811 - 0 thanhmvp2002
thanhthanh2k87 - 0 lemon
thanhthanh2k81 - 0 scp67892021
thanhthanh2k81 - 0 cumeo
thanhthanh2k81 - 0 yellowrain
thanhthanh2k85 - 0 nhatvy2291
thanhthanh2k81 - 0 iqvocuc
thanhthanh2k82 - 0 darius
thanhthanh2k81 - 0 ruacon
thanhthanh2k81 - 0 tenlammo
thanhthanh2k81 - 0 keosua
thanhthanh2k81 - 1 sweetberry
thanhthanh2k82 - 1 pianooo
thanhthanh2k81 - 1 director
thanhthanh2k81 - 0 hyvonggio
thanhthanh2k81 - 0 frozenqueenelsa
thanhthanh2k81 - 1 hoangquan
thanhthanh2k81 - 0 votinh
thanhthanh2k82 - 0 haicuibap
thanhthanh2k81 - 0 yeusinhly
thanhthanh2k81 - 0 chessking2
thanhthanh2k81 - 1 adorabat
thanhthanh2k81 - 0 keyofbeauty
thanhthanh2k81 - 0 cuopbiensoh2o
thanhthanh2k81 - 0 thienloi
thanhthanh2k81 - 0 sansvirus
thanhthanh2k81 - 0 giotmua
thanhthanh2k84 - 0 sirenhead
thanhthanh2k81 - 0 tuyetanh
thanhthanh2k81 - 0 boomx
thanhthanh2k81 - 0 mrboo
thanhthanh2k81 - 0 nhabanbo
thanhthanh2k81 - 0 chuyenluat1
thanhthanh2k81 - 0 chihiro