thanhthanh2k8
  • Hạng 46
  • Chỉ số ảnh hưởng 32
  • Điểm 39
  • Tỉ lệ thắng 86.67%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 8 ngày
Giải thưởng