thanhthanh2k7
  • Hạng 3
  • Chỉ số ảnh hưởng 80
  • Điểm 422
  • Tỉ lệ thắng 97.08%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhthanh2k70 - 1 freedomman
thanhthanh2k75 - 0 dragon
thanhthanh2k72 - 0 bingan
thanhthanh2k72 - 0 hoangkhanhlinh
thanhthanh2k71 - 0 elaina
thanhthanh2k71 - 0 paduc
thanhthanh2k71 - 0 vientuong
thanhthanh2k72 - 0 cuiganhat
thanhthanh2k72 - 0 anansieukute
thanhthanh2k71 - 0 aconnongthon
thanhthanh2k79 - 4 manii
thanhthanh2k74 - 0 yeusinhly
thanhthanh2k74 - 1 negus
thanhthanh2k71 - 0 quanghuy
thanhthanh2k72 - 0 heorung18
thanhthanh2k71 - 0 detucarang
thanhthanh2k73 - 0 scp67892021
thanhthanh2k71 - 0 caonhocodon
thanhthanh2k79 - 0 kevincaro
thanhthanh2k75 - 0 bongdem123
thanhthanh2k72 - 0 thanhthanh2k8
thanhthanh2k73 - 1 thangchin
thanhthanh2k71 - 0 dangtiendung
thanhthanh2k71 - 0 hikaru
thanhthanh2k74 - 0 frozenqueenelsa
thanhthanh2k72 - 1 rip001
thanhthanh2k70 - 1 hyvonggio
thanhthanh2k79 - 3 director
thanhthanh2k712 - 2 silvermoon
thanhthanh2k71 - 0 congchelseahd
thanhthanh2k71 - 0 kazult
thanhthanh2k77 - 0 thienthan28
thanhthanh2k74 - 1 gatamky2020
thanhthanh2k72 - 0 pianooo
thanhthanh2k79 - 2 scary278
thanhthanh2k72 - 0 killua
thanhthanh2k72 - 0 keyofbeauty
thanhthanh2k71 - 0 leduong07012007
thanhthanh2k72 - 0 chimchich
thanhthanh2k71 - 0 gumball
thanhthanh2k76 - 0 sieuga
thanhthanh2k74 - 0 dragonred62
thanhthanh2k74 - 1 vhtsmart
thanhthanh2k71 - 0 titus
thanhthanh2k72 - 0 keosua
thanhthanh2k72 - 0 hongtran6789
thanhthanh2k71 - 0 chihiro
thanhthanh2k711 - 0 kimhien15
thanhthanh2k78 - 0 flash
thanhthanh2k74 - 0 supersen
thanhthanh2k72 - 0 huongly
thanhthanh2k71 - 0 liibi
thanhthanh2k72 - 0 tranducnam
thanhthanh2k72 - 0 nagato
thanhthanh2k72 - 0 cry99
thanhthanh2k72 - 4 hoangquan
thanhthanh2k75 - 0 alita
thanhthanh2k74 - 0 teoteo
thanhthanh2k75 - 0 tonyus
thanhthanh2k72 - 0 alibaba
thanhthanh2k73 - 0 chuyenluat1
thanhthanh2k77 - 0 nhabanbo
thanhthanh2k76 - 0 hippo
thanhthanh2k76 - 0 michnhi
thanhthanh2k71 - 0 yoona
thanhthanh2k71 - 0 mrrua
thanhthanh2k71 - 0 yukii
thanhthanh2k72 - 0 luvie
thanhthanh2k76 - 0 phongca
thanhthanh2k74 - 0 bexinkk
thanhthanh2k71 - 0 utlongvlog
thanhthanh2k73 - 1 tuyetanh
thanhthanh2k71 - 0 anhsun
thanhthanh2k73 - 0 huong2003
thanhthanh2k73 - 0 mrboo
thanhthanh2k71 - 0 tata88
thanhthanh2k71 - 0 vanltt
thanhthanh2k71 - 0 krixi
thanhthanh2k71 - 0 tuliphalan
thanhthanh2k71 - 0 hades
thanhthanh2k71 - 0 nolan
thanhthanh2k76 - 1 haicuibap
thanhthanh2k71 - 0 boomx
thanhthanh2k712 - 2 junz2222
thanhthanh2k71 - 1 bestcaro
thanhthanh2k72 - 0 aquadogkr1
thanhthanh2k72 - 0 denhayden
thanhthanh2k73 - 0 diegohoang
thanhthanh2k72 - 0 gacontapta
thanhthanh2k71 - 0 thienloi
thanhthanh2k72 - 0 vitty
thanhthanh2k73 - 0 vuamui
thanhthanh2k75 - 1 paradol
thanhthanh2k73 - 0 bongo
thanhthanh2k75 - 1 tieuling
thanhthanh2k72 - 0 longnh
thanhthanh2k72 - 1 sieucaothu0508
thanhthanh2k75 - 1 cfchp
thanhthanh2k71 - 0 sirenhead
thanhthanh2k76 - 0 darius