thanhthanh2k7
  • Hạng ...
  • Ngọc 134,744
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 98.08%
  • Chỉ số xã hội 261
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhthanh2k75 - 1 thaomoc
thanhthanh2k71 - 0 ozonevietnam
thanhthanh2k76 - 0 suoingoc
thanhthanh2k71 - 0 sakurajp
thanhthanh2k73 - 0 socnau
thanhthanh2k71 - 0 phameco
thanhthanh2k71 - 0 bangtam2312
thanhthanh2k73 - 0 thuytinhkhoc
thanhthanh2k73 - 0 hoadongtien00
thanhthanh2k75 - 0 heoconhamchoi
thanhthanh2k78 - 1 paduc
thanhthanh2k72 - 1 luckystar
thanhthanh2k71 - 0 doccocaubai
thanhthanh2k71 - 0 hoangthienxa
thanhthanh2k75 - 0 onlytrust
thanhthanh2k75 - 0 vesau
thanhthanh2k73 - 0 vanvolang
thanhthanh2k74 - 0 nhocyeusky
thanhthanh2k75 - 0 happy123
thanhthanh2k76 - 0 phuongminh
thanhthanh2k73 - 0 nguyentam2k
thanhthanh2k74 - 0 tamthuong262
thanhthanh2k73 - 0 husky
thanhthanh2k73 - 0 sonyvaio99
thanhthanh2k78 - 0 ngocluan
thanhthanh2k72 - 0 thiengon123
thanhthanh2k75 - 0 bapcaingoc
thanhthanh2k71 - 0 covid19
thanhthanh2k71 - 0 waifu207otaku
thanhthanh2k75 - 0 duyen10
thanhthanh2k71 - 0 tuongtu
thanhthanh2k74 - 0 hochitrung
thanhthanh2k72 - 0 oxoxox
thanhthanh2k72 - 0 xucanaa
thanhthanh2k712 - 0 cobebencuaso
thanhthanh2k75 - 0 botbien
thanhthanh2k710 - 0 dungtrieu
thanhthanh2k73 - 0 esnoesno
thanhthanh2k72 - 0 dinhvanvoi
thanhthanh2k76 - 0 khoailangnuong
thanhthanh2k79 - 13 thanhthanh2k8
thanhthanh2k72 - 0 thuydung25
thanhthanh2k72 - 1 serahwang
thanhthanh2k72 - 0 mikochan
thanhthanh2k71 - 0 hoaanhdao2008
thanhthanh2k71 - 0 mjetran
thanhthanh2k73 - 0 alphax
thanhthanh2k71 - 0 dolphin
thanhthanh2k77 - 0 giodaingan
thanhthanh2k72 - 0 heodat91
thanhthanh2k77 - 0 kyhoi
thanhthanh2k74 - 0 lejun
thanhthanh2k72 - 0 thuphuongle99
thanhthanh2k716 - 0 trannhat
thanhthanh2k75 - 0 trunghieu87
thanhthanh2k73 - 0 thythy2021
thanhthanh2k73 - 0 phungtien
thanhthanh2k74 - 0 heoway
thanhthanh2k73 - 0 nhipcautre21
thanhthanh2k74 - 0 thuykien
thanhthanh2k71 - 0 quachdozz
thanhthanh2k71 - 0 t2ent6six
thanhthanh2k71 - 0 jang80
thanhthanh2k72 - 0 abudathuy
thanhthanh2k717 - 0 lanhphong
thanhthanh2k71 - 0 ngannguyen
thanhthanh2k71 - 0 ampen
thanhthanh2k725 - 6 silvermoon
thanhthanh2k73 - 0 hoagiay123
thanhthanh2k712 - 1 toanluf
thanhthanh2k716 - 2 nhimxu
thanhthanh2k74 - 0 nguoivohinh
thanhthanh2k72 - 0 binhnhi
thanhthanh2k71 - 0 toxuanhoang
thanhthanh2k73 - 1 vnnguyendung
thanhthanh2k71 - 0 trucmai
thanhthanh2k73 - 0 lexuan22
thanhthanh2k71 - 0 ngocruby9x
thanhthanh2k73 - 0 nammien
thanhthanh2k72 - 0 hamynn
thanhthanh2k78 - 1 lvtrung
thanhthanh2k71 - 0 hanhphucvotan
thanhthanh2k72 - 0 luke911
thanhthanh2k75 - 0 xumy123321
thanhthanh2k74 - 0 happykid76
thanhthanh2k72 - 0 emgalamnhuongemnha
thanhthanh2k73 - 0 cumeo
thanhthanh2k73 - 0 vangbacdaquy
thanhthanh2k72 - 0 chauky77
thanhthanh2k74 - 0 kidboy
thanhthanh2k72 - 0 tranhang07
thanhthanh2k71 - 0 heokool
thanhthanh2k72 - 0 nguyenhonganh
thanhthanh2k74 - 0 huynhbaobao
thanhthanh2k73 - 0 phuongxoan
thanhthanh2k76 - 0 nhatvy2291
thanhthanh2k73 - 0 saosaysua
thanhthanh2k71 - 0 thuong95
thanhthanh2k71 - 0 wan1204
thanhthanh2k71 - 0 lemaipa