vuaphapthuatkybi
  • Hạng ...
  • Ngọc 90,034
  • Tỉ lệ thắng 60.12%
  • Chỉ số xã hội 173
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Lịch sử chơi cờ
vuaphapthuatkybi16 - 1 huanrosii
vuaphapthuatkybi1 - 0 thanhmvp2002
vuaphapthuatkybi0 - 1 winlamchonha1
vuaphapthuatkybi27 - 28 batbai5397caro
vuaphapthuatkybi28 - 21 chiukonoi
vuaphapthuatkybi10 - 1 wibunotsimpttv2k7
vuaphapthuatkybi0 - 1 mmmon
vuaphapthuatkybi2 - 2 hocchoicaro
vuaphapthuatkybi1 - 0 nothing2fear
vuaphapthuatkybi11 - 2 vtvtvt
vuaphapthuatkybi2 - 4 yephdith
vuaphapthuatkybi18 - 16 sweetberry
vuaphapthuatkybi3 - 0 tinhlo
vuaphapthuatkybi1 - 1 thuyyy
vuaphapthuatkybi9 - 5 energygirl23
vuaphapthuatkybi1 - 0 biktyne
vuaphapthuatkybi0 - 1 timkiem
vuaphapthuatkybi3 - 2 sabo2412
vuaphapthuatkybi8 - 9 khaihuyen999
vuaphapthuatkybi1 - 0 kakachieu030201
vuaphapthuatkybi2 - 0 thiengon123
vuaphapthuatkybi4 - 0 carohcm
vuaphapthuatkybi2 - 0 trasua
vuaphapthuatkybi4 - 0 taolinh
vuaphapthuatkybi62 - 51 cuong97
vuaphapthuatkybi4 - 1 tamthuong262
vuaphapthuatkybi2 - 2 thuyvan
vuaphapthuatkybi1 - 0 bikty
vuaphapthuatkybi27 - 10 tinhthoixotxa
vuaphapthuatkybi1 - 1 thuycieu
vuaphapthuatkybi4 - 31 kungfugirl
vuaphapthuatkybi7 - 1 jiji001
vuaphapthuatkybi4 - 2 support
vuaphapthuatkybi9 - 1 waifu207otaku
vuaphapthuatkybi10 - 1 hieuga
vuaphapthuatkybi7 - 4 thangchin
vuaphapthuatkybi7 - 0 hochitrung
vuaphapthuatkybi10 - 2 launchsite
vuaphapthuatkybi3 - 3 husky
vuaphapthuatkybi0 - 1 karamu
vuaphapthuatkybi14 - 7 vietlong79
vuaphapthuatkybi15 - 4 endlesslove
vuaphapthuatkybi1 - 1 emdangicachly
vuaphapthuatkybi1 - 0 aquadogkr1
vuaphapthuatkybi1 - 2 dongianlaso1
vuaphapthuatkybi3 - 1 director
vuaphapthuatkybi5 - 27 kxhkxh
vuaphapthuatkybi2 - 1 danbienday
vuaphapthuatkybi0 - 1 robin
vuaphapthuatkybi2 - 0 thaibinhduong
vuaphapthuatkybi1 - 0 saphia
vuaphapthuatkybi0 - 1 x0nguoidanhco0x
vuaphapthuatkybi0 - 1 kamichan
vuaphapthuatkybi4 - 5 silvermoon
vuaphapthuatkybi2 - 0 dietcovid
vuaphapthuatkybi0 - 3 lukaku
vuaphapthuatkybi1 - 0 huong2k6
vuaphapthuatkybi0 - 1 nhockiv
vuaphapthuatkybi1 - 0 lee16
vuaphapthuatkybi0 - 1 botran
vuaphapthuatkybi2 - 1 keyofbeauty
vuaphapthuatkybi1 - 0 bacgiang98
vuaphapthuatkybi2 - 0 buonlamemoi
vuaphapthuatkybi3 - 0 songgio
vuaphapthuatkybi2 - 0 phuongly
vuaphapthuatkybi3 - 1 tuan191992
vuaphapthuatkybi1 - 1 junz2222
vuaphapthuatkybi2 - 2 minhkhai
vuaphapthuatkybi2 - 0 tuanchim
vuaphapthuatkybi1 - 0 vetthuonglong
vuaphapthuatkybi2 - 0 muathulabay
vuaphapthuatkybi4 - 3 cachepomdua
vuaphapthuatkybi4 - 4 zippp
vuaphapthuatkybi0 - 1 lenhhoxung
vuaphapthuatkybi1 - 0 muvodoi
vuaphapthuatkybi1 - 1 sugarbaby
vuaphapthuatkybi2 - 0 btp2k8
vuaphapthuatkybi10 - 4 arsenalfc96
vuaphapthuatkybi8 - 3 nhatmai
vuaphapthuatkybi1 - 0 khachoang967
vuaphapthuatkybi9 - 2 cuibap00
vuaphapthuatkybi2 - 1 sagocarer
vuaphapthuatkybi1 - 0 traitimbuon
vuaphapthuatkybi1 - 0 thuyhoa
vuaphapthuatkybi1 - 0 muathulangquen
vuaphapthuatkybi2 - 0 phamphuhung
vuaphapthuatkybi19 - 14 ladieubong
vuaphapthuatkybi0 - 4 bongdem12321
vuaphapthuatkybi1 - 0 oxoxox
vuaphapthuatkybi1 - 0 chill
vuaphapthuatkybi1 - 1 option
vuaphapthuatkybi16 - 13 quangquang
vuaphapthuatkybi1 - 0 amius
vuaphapthuatkybi6 - 3 helloworld
vuaphapthuatkybi17 - 6 ltb0506
vuaphapthuatkybi3 - 3 thanhthanh2k8
vuaphapthuatkybi25 - 19 vikend
vuaphapthuatkybi7 - 1 saysinxongvohem
vuaphapthuatkybi1 - 0 tapsunickmoi
vuaphapthuatkybi1 - 0 doinhat