vuaphapthuatkybi
  • Hạng 13
  • Cấp bậc Siêu cấp III
  • Ngọc 991
  • Tỉ lệ thắng 42.25%
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuaphapthuatkybi14 - 10 ladieubong
vuaphapthuatkybi7 - 11 quangquang
vuaphapthuatkybi1 - 0 hellokitty
vuaphapthuatkybi1 - 3 tapsu1
vuaphapthuatkybi3 - 5 fucklife
vuaphapthuatkybi0 - 2 nhatmai
vuaphapthuatkybi0 - 3 huongkute
vuaphapthuatkybi21 - 27 cuong97
vuaphapthuatkybi2 - 1 ltb0605
vuaphapthuatkybi2 - 3 tuantu123
vuaphapthuatkybi5 - 4 babyboss
vuaphapthuatkybi1 - 0 hoamoclan
vuaphapthuatkybi7 - 3 toanluf
vuaphapthuatkybi4 - 2 huynhbaobao
vuaphapthuatkybi7 - 4 arsenalfc96
vuaphapthuatkybi4 - 2 minhkhoi
vuaphapthuatkybi3 - 3 ilovekimyen1999
vuaphapthuatkybi25 - 4 baniphonere
vuaphapthuatkybi5 - 5 thutrang
vuaphapthuatkybi1 - 3 freedomman
vuaphapthuatkybi0 - 18 tapsu
vuaphapthuatkybi16 - 17 vikend
vuaphapthuatkybi2 - 2 nhimxu
vuaphapthuatkybi0 - 1 vanvolang
vuaphapthuatkybi5 - 1 tinhthoixotxa
vuaphapthuatkybi0 - 1 tahuuson
vuaphapthuatkybi16 - 2 gatsby
vuaphapthuatkybi1 - 0 socnau
vuaphapthuatkybi0 - 1 khachmankhien
vuaphapthuatkybi15 - 6 ltb0506
vuaphapthuatkybi2 - 0 jenny
vuaphapthuatkybi3 - 9 botbien
vuaphapthuatkybi7 - 0 dobachthao
vuaphapthuatkybi2 - 4 saulucsix
vuaphapthuatkybi0 - 1 jamasu1226
vuaphapthuatkybi0 - 1 bluesky12
vuaphapthuatkybi14 - 1 scp67892021
vuaphapthuatkybi1 - 0 tuananh1011
vuaphapthuatkybi0 - 3 serahwang
vuaphapthuatkybi3 - 4 vuhoang21
vuaphapthuatkybi12 - 11 trungtcc
vuaphapthuatkybi3 - 4 nguyentam2k
vuaphapthuatkybi0 - 1 mavuong
vuaphapthuatkybi0 - 2 diemcaro04999
vuaphapthuatkybi2 - 0 mikochan
vuaphapthuatkybi0 - 1 ngocruby9x
vuaphapthuatkybi0 - 3 bapcaingoc
vuaphapthuatkybi0 - 3 sauminh
vuaphapthuatkybi0 - 1 trucmai
vuaphapthuatkybi1 - 0 badboy
vuaphapthuatkybi0 - 1 vientuong
vuaphapthuatkybi0 - 1 kyhoi
vuaphapthuatkybi1 - 0 nhabuon2099
vuaphapthuatkybi0 - 1 lanthanh
vuaphapthuatkybi1 - 0 rip001
vuaphapthuatkybi0 - 2 alphax
vuaphapthuatkybi1 - 0 nguyenphuctrong
vuaphapthuatkybi1 - 0 haicuibap
vuaphapthuatkybi0 - 1 quangmetro
vuaphapthuatkybi0 - 1 phuongphuong123
vuaphapthuatkybi0 - 1 long234
vuaphapthuatkybi1 - 3 kidboy
vuaphapthuatkybi2 - 0 thanhtru75
vuaphapthuatkybi1 - 1 nkocdethuong
vuaphapthuatkybi1 - 0 nguyentri10x
vuaphapthuatkybi3 - 1 hongkhuong
vuaphapthuatkybi0 - 3 silvermoon
vuaphapthuatkybi0 - 1 ok123456
vuaphapthuatkybi4 - 0 thuphuongle99
vuaphapthuatkybi0 - 1 junz2222
vuaphapthuatkybi2 - 0 tom2000