vuaphapthuatkybi
  • Hạng 137
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Ngọc 5,526
  • Tỉ lệ thắng 58.55%
  • Chỉ số xã hội 152
  • Chỉ số đam mê 2.27
  • Thời gian tham gia 8 tháng 4 ngày
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
vuaphapthuatkybi2 - 2 thuyvan
vuaphapthuatkybi1 - 0 carohcm
vuaphapthuatkybi1 - 0 bikty
vuaphapthuatkybi27 - 10 tinhthoixotxa
vuaphapthuatkybi1 - 1 thuycieu
vuaphapthuatkybi4 - 31 kungfugirl
vuaphapthuatkybi7 - 1 jiji001
vuaphapthuatkybi4 - 2 support
vuaphapthuatkybi9 - 1 waifu207otaku
vuaphapthuatkybi10 - 1 hieuga
vuaphapthuatkybi7 - 4 thangchin
vuaphapthuatkybi7 - 0 hochitrung
vuaphapthuatkybi8 - 8 khaihuyen999
vuaphapthuatkybi10 - 2 launchsite
vuaphapthuatkybi3 - 3 husky0403
vuaphapthuatkybi0 - 1 karamu
vuaphapthuatkybi14 - 7 vietlong79
vuaphapthuatkybi15 - 4 endlesslove
vuaphapthuatkybi1 - 1 emdangicachly
vuaphapthuatkybi1 - 0 aquadogkr1
vuaphapthuatkybi1 - 2 dongianlaso1
vuaphapthuatkybi3 - 1 director
vuaphapthuatkybi5 - 27 kxhkxh
vuaphapthuatkybi2 - 1 danbienday
vuaphapthuatkybi0 - 1 robin
vuaphapthuatkybi2 - 1 sabo2412
vuaphapthuatkybi2 - 0 thaibinhduong
vuaphapthuatkybi1 - 0 saphia
vuaphapthuatkybi0 - 1 x0nguoidanhco0x
vuaphapthuatkybi55 - 46 cuong97
vuaphapthuatkybi15 - 15 sweetberry
vuaphapthuatkybi0 - 1 kamichan
vuaphapthuatkybi4 - 5 silvermoon
vuaphapthuatkybi2 - 0 dietcovid
vuaphapthuatkybi0 - 3 lukaku
vuaphapthuatkybi1 - 0 huong2k6
vuaphapthuatkybi0 - 1 nhockiv
vuaphapthuatkybi1 - 0 lee16
vuaphapthuatkybi0 - 1 botran
vuaphapthuatkybi2 - 1 keyofbeauty
vuaphapthuatkybi1 - 0 bacgiang98
vuaphapthuatkybi2 - 0 buonlamemoi
vuaphapthuatkybi3 - 0 songgio
vuaphapthuatkybi2 - 0 phuongly
vuaphapthuatkybi3 - 1 tuan191992
vuaphapthuatkybi1 - 1 junz2222
vuaphapthuatkybi2 - 2 minhkhai
vuaphapthuatkybi2 - 0 tuanchim
vuaphapthuatkybi1 - 0 vetthuonglong
vuaphapthuatkybi2 - 0 muathulabay
vuaphapthuatkybi4 - 3 cachepomdua
vuaphapthuatkybi4 - 4 zippp
vuaphapthuatkybi0 - 1 lenhhoxung
vuaphapthuatkybi1 - 0 muvodoi
vuaphapthuatkybi1 - 1 sugarbaby
vuaphapthuatkybi2 - 0 btp2k8
vuaphapthuatkybi10 - 4 arsenalfc96
vuaphapthuatkybi8 - 3 nhatmai
vuaphapthuatkybi1 - 0 khachoang967
vuaphapthuatkybi9 - 2 cuibap00
vuaphapthuatkybi2 - 1 sagocarer
vuaphapthuatkybi1 - 0 traitimbuon
vuaphapthuatkybi1 - 0 thuyhoa
vuaphapthuatkybi1 - 0 muathulangquen
vuaphapthuatkybi2 - 0 phamphuhung
vuaphapthuatkybi19 - 14 ladieubong
vuaphapthuatkybi0 - 4 bongdem12321
vuaphapthuatkybi1 - 0 oxoxox
vuaphapthuatkybi1 - 0 chill
vuaphapthuatkybi1 - 1 option
vuaphapthuatkybi16 - 13 quangquang
vuaphapthuatkybi1 - 0 amius
vuaphapthuatkybi6 - 3 helloworld
vuaphapthuatkybi17 - 6 ltb0506
vuaphapthuatkybi3 - 3 thanhthanh2k8
vuaphapthuatkybi25 - 19 vikend
vuaphapthuatkybi7 - 1 saysinxongvohem
vuaphapthuatkybi1 - 0 tapsunickmoi
vuaphapthuatkybi1 - 0 doinhat
vuaphapthuatkybi4 - 0 hitlerhainao
vuaphapthuatkybi5 - 1 linhlucden
vuaphapthuatkybi3 - 0 huongq
vuaphapthuatkybi5 - 5 fucklife
vuaphapthuatkybi4 - 0 saulybiet
vuaphapthuatkybi2 - 2 zalinh
vuaphapthuatkybi6 - 0 mapileng
vuaphapthuatkybi4 - 0 lamcaro2
vuaphapthuatkybi2 - 0 vuabip
vuaphapthuatkybi1 - 0 manchausa
vuaphapthuatkybi1 - 0 lasaurieng
vuaphapthuatkybi1 - 0 covid19
vuaphapthuatkybi2 - 3 minhquan58
vuaphapthuatkybi1 - 7 vodanh123
vuaphapthuatkybi25 - 5 baniphonere
vuaphapthuatkybi1 - 0 hellokitty
vuaphapthuatkybi1 - 3 tapsu1
vuaphapthuatkybi0 - 3 huongkute
vuaphapthuatkybi2 - 1 ltb0605
vuaphapthuatkybi2 - 3 tuantu123
vuaphapthuatkybi5 - 4 babyboss