ttntvt
  • Hạng 168
  • Chỉ số ảnh hưởng 13
  • Điểm 143
  • Tỉ lệ thắng 26.09%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có