ttntvt
  • Hạng ...
  • Ngọc 589
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 32.67%
  • Chỉ số xã hội 101
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ttntvt1 - 1 mynno
ttntvt2 - 1 trucmai
ttntvt1 - 0 thanhvan2021
ttntvt1 - 0 hoangphuc2040
ttntvt0 - 2 tuoiconrong
ttntvt2 - 0 alphax
ttntvt0 - 1 nhocyeusky
ttntvt0 - 1 thuphuongle99
ttntvt2 - 0 khapham118
ttntvt1 - 4 nhibuong
ttntvt1 - 1 yoona
ttntvt0 - 1 huongkute
ttntvt0 - 2 comsatq
ttntvt1 - 3 namminhz1
ttntvt2 - 2 happy123
ttntvt3 - 5 ngocluan
ttntvt2 - 0 giodaingan
ttntvt1 - 0 badboy
ttntvt1 - 0 h2so4
ttntvt2 - 0 binhnhi
ttntvt2 - 0 dungtrieu
ttntvt1 - 0 yoshida
ttntvt2 - 0 yumkhin
ttntvt3 - 3 phungtien
ttntvt2 - 2 cuccu
ttntvt4 - 3 changtraivotinh035
ttntvt1 - 0 cumeo
ttntvt2 - 1 thuydung25
ttntvt1 - 4 happykid76
ttntvt1 - 1 tuanlongtt
ttntvt2 - 0 levinhthang
ttntvt1 - 3 thuytinhkhoc
ttntvt0 - 4 lanhphong
ttntvt1 - 0 scp67892021
ttntvt0 - 1 pianooo
ttntvt2 - 0 phongyeu
ttntvt1 - 1 phongca
ttntvt1 - 1 alita
ttntvt4 - 4 scorpius
ttntvt2 - 1 flash
ttntvt8 - 0 ptkptk
ttntvt3 - 2 nguyentri10x
ttntvt0 - 1 hippo
ttntvt1 - 5 huongly
ttntvt0 - 1 sweetberry
ttntvt0 - 1 hikaru
ttntvt0 - 1 moitapchoi
ttntvt1 - 0 justforfun
ttntvt0 - 1 rip002
ttntvt1 - 2 krixi
ttntvt2 - 4 lamcaro
ttntvt3 - 0 elaina
ttntvt1 - 0 khanh150406
ttntvt19 - 2 thekha112007
ttntvt2 - 0 kulito
ttntvt1 - 0 tata88
ttntvt2 - 2 tieuyeutinh
ttntvt0 - 1 heorung18
ttntvt2 - 0 caonhocodon
ttntvt0 - 2 kimhien15
ttntvt0 - 6 teoteo
ttntvt0 - 2 tranducnam
ttntvt0 - 2 susikoi
ttntvt0 - 1 phongghe2021
ttntvt0 - 1 dienchuoi2526
ttntvt0 - 2 datgaming22
ttntvt0 - 1 peheo
ttntvt1 - 4 vanltt
ttntvt1 - 0 jachsoon128890
ttntvt2 - 0 nqthacker
ttntvt0 - 3 kakao911
ttntvt2 - 2 noname05e
ttntvt0 - 2 bluejune
ttntvt1 - 3 tom2000
ttntvt0 - 2 moichoia87
ttntvt3 - 0 quangthinh
ttntvt0 - 1 michnhi
ttntvt0 - 1 kidalone
ttntvt2 - 3 titus
ttntvt3 - 3 aiamcaro
ttntvt1 - 1 nolan
ttntvt2 - 3 thienthan28
ttntvt0 - 1 huong2003
ttntvt0 - 1 frozenqueenelsa
ttntvt3 - 2 kiritosan
ttntvt0 - 4 supersen
ttntvt0 - 1 denhayden
ttntvt3 - 5 diegohoang
ttntvt0 - 4 sieuga
ttntvt0 - 2 eketao
ttntvt1 - 1 ethan
ttntvt1 - 3 mrrua
ttntvt1 - 2 alibaba
ttntvt1 - 1 darius
ttntvt0 - 2 bexinkk
ttntvt0 - 1 yenthanh
ttntvt0 - 2 thimhuong
ttntvt1 - 0 mrboo
ttntvt4 - 4 bongo
ttntvt0 - 1 keosua