dangbalam
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 3.70%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có