haiduong34
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có