dangtiendung
  • Hạng ...
  • Ngọc 105,908
  • Tỉ lệ thắng 92.90%
  • Chỉ số xã hội 169
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dangtiendung8 - 0 serahwang
dangtiendung4 - 0 phongca
dangtiendung3 - 0 eketao
dangtiendung1 - 0 toanluf
dangtiendung2 - 1 bangtam2312
dangtiendung1 - 0 thanhvan2021
dangtiendung8 - 0 lolovp
dangtiendung1 - 0 quachdozz
dangtiendung7 - 0 huyluxz
dangtiendung1 - 0 hoagiay123
dangtiendung1 - 0 phuongminh
dangtiendung1 - 0 vanvolang
dangtiendung1 - 0 h2so4
dangtiendung6 - 0 thutrang
dangtiendung1 - 0 trannhat
dangtiendung5 - 0 lovewinter
dangtiendung3 - 0 thuyt1
dangtiendung2 - 0 nhibuong
dangtiendung1 - 0 luke911
dangtiendung4 - 0 hamynn
dangtiendung8 - 1 jang80
dangtiendung6 - 1 maruko
dangtiendung1 - 1 phungtien
dangtiendung2 - 0 yukii
dangtiendung5 - 0 krixi
dangtiendung13 - 1 hades
dangtiendung8 - 0 gaodo
dangtiendung7 - 0 yoona
dangtiendung6 - 0 trienchill
dangtiendung3 - 1 liuhuy314
dangtiendung2 - 0 badboy
dangtiendung1 - 0 hoadongtien00
dangtiendung8 - 1 heokool
dangtiendung1 - 0 nguyenhonganh
dangtiendung1 - 0 happykid76
dangtiendung3 - 1 kyhoi
dangtiendung2 - 0 thaomoc
dangtiendung8 - 0 suoingoc
dangtiendung11 - 3 sieutron
dangtiendung3 - 0 khoailangnuong
dangtiendung1 - 0 ngocluan
dangtiendung5 - 0 hannie
dangtiendung5 - 0 nhathaha
dangtiendung4 - 0 hoangduy357
dangtiendung6 - 0 builan0209
dangtiendung5 - 0 thuanvane
dangtiendung7 - 0 mayakieu
dangtiendung1 - 0 quangmetro
dangtiendung1 - 0 dolphin
dangtiendung5 - 1 dragon
dangtiendung3 - 0 binhnhi
dangtiendung0 - 1 yephdith
dangtiendung2 - 0 huongkute
dangtiendung2 - 0 osin2k
dangtiendung5 - 0 thinpham
dangtiendung2 - 0 dangtiendo
dangtiendung2 - 0 phumyhung
dangtiendung3 - 0 mjetran
dangtiendung6 - 0 lyquoc
dangtiendung1 - 0 phuongkarry
dangtiendung3 - 0 cuopbiensoh2o
dangtiendung11 - 0 mynno
dangtiendung6 - 0 paradol
dangtiendung1 - 0 onlytrust
dangtiendung1 - 0 hdmi2000
dangtiendung2 - 0 chaule3
dangtiendung7 - 0 viphung
dangtiendung2 - 4 vtvtvt
dangtiendung0 - 4 lvthia1989
dangtiendung2 - 0 trunghieu87
dangtiendung4 - 0 saosaysua
dangtiendung3 - 1 yumkhin
dangtiendung4 - 1 tahuy
dangtiendung2 - 0 lemaipa
dangtiendung3 - 0 paduc
dangtiendung5 - 0 yoshida
dangtiendung1 - 0 thuytinhkhoc
dangtiendung11 - 3 vientuong
dangtiendung2 - 0 nguyenduyduc
dangtiendung0 - 1 saphia
dangtiendung4 - 0 linda
dangtiendung2 - 2 nupakachi
dangtiendung5 - 0 giacmomh
dangtiendung1 - 0 minhquan58
dangtiendung1 - 0 xuanthupro
dangtiendung2 - 1 tuongsinh
dangtiendung2 - 0 doubar
dangtiendung2 - 0 peheo
dangtiendung1 - 0 teoteo
dangtiendung1 - 1 thuykieu
dangtiendung2 - 0 tranhang07
dangtiendung15 - 0 huongly
dangtiendung2 - 1 hoaanhdao2008
dangtiendung1 - 1 covid19
dangtiendung4 - 1 nhipcautre21
dangtiendung2 - 0 vitty
dangtiendung3 - 0 heoway
dangtiendung1 - 0 dorabase
dangtiendung2 - 0 sieuga
dangtiendung4 - 0 aconnongthon