dangtiendung
  • Hạng 103
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Ngọc 9,754
  • Tỉ lệ thắng 95.79%
  • Chỉ số xã hội 95
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 8 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dangtiendung4 - 1 nhipcautre21
dangtiendung2 - 0 vitty
dangtiendung3 - 0 serahwang
dangtiendung3 - 0 heoway
dangtiendung2 - 1 tahuy
dangtiendung2 - 0 khoailangnuong
dangtiendung5 - 0 builan0209
dangtiendung1 - 0 dorabase
dangtiendung2 - 0 sieuga
dangtiendung4 - 0 aconnongthon
dangtiendung4 - 0 giodaingan
dangtiendung3 - 0 thuong95
dangtiendung4 - 0 yoona
dangtiendung11 - 1 supersen
dangtiendung5 - 1 boomx
dangtiendung4 - 0 trienchill
dangtiendung10 - 0 mynno
dangtiendung3 - 0 thienloi
dangtiendung4 - 0 tuanlongtt
dangtiendung5 - 0 beyeupk
dangtiendung5 - 1 heokool
dangtiendung3 - 0 kidboy
dangtiendung3 - 0 nhimxu
dangtiendung5 - 1 sieutron
dangtiendung4 - 0 bapcaingoc
dangtiendung3 - 0 thaonguyencafe
dangtiendung3 - 0 mailady
dangtiendung3 - 0 chauky77
dangtiendung6 - 1 vientuong
dangtiendung2 - 0 anhkhongquantam
dangtiendung1 - 0 songgio
dangtiendung5 - 0 thutrang
dangtiendung1 - 0 tuyen0088
dangtiendung0 - 1 hyvonggio
dangtiendung0 - 1 thanhthanh2k7
dangtiendung1 - 0 hoangquan
dangtiendung0 - 1 director
dangtiendung1 - 0 pianooo
dangtiendung1 - 0 gianguyen
dangtiendung1 - 0 sirenhead
dangtiendung1 - 0 manchausa
dangtiendung1 - 0 kythutudo
dangtiendung2 - 0 heorung18
dangtiendung4 - 1 tuyetanh
dangtiendung0 - 3 silvermoon
dangtiendung1 - 0 scary278
dangtiendung4 - 1 dragon
dangtiendung6 - 0 gaodo
dangtiendung1 - 0 eketao
dangtiendung1 - 0 ruacon
dangtiendung3 - 0 nguyenvancu
dangtiendung5 - 1 tranducnam
dangtiendung9 - 0 huongly
dangtiendung9 - 2 kakao911
dangtiendung3 - 0 flash
dangtiendung2 - 0 phongca
dangtiendung2 - 0 sansvirus
dangtiendung2 - 0 cuopbiensoh2o
dangtiendung2 - 0 lucky
dangtiendung4 - 1 suneo
dangtiendung4 - 0 giotmua
dangtiendung11 - 1 hades
dangtiendung2 - 0 vuamui
dangtiendung3 - 0 bexinkk
dangtiendung2 - 0 alibaba
dangtiendung3 - 0 keosua
dangtiendung3 - 0 paradol
dangtiendung2 - 0 mrrua
dangtiendung1 - 0 haicuibap
dangtiendung2 - 1 duong
dangtiendung2 - 0 susikoi
dangtiendung4 - 0 yenthanh
dangtiendung6 - 1 nolan
dangtiendung13 - 3 bingan
dangtiendung3 - 0 alita
dangtiendung4 - 0 tata88
dangtiendung5 - 0 vanltt
dangtiendung4 - 0 bluejune
dangtiendung3 - 0 aiamcaro
dangtiendung5 - 0 langtu
dangtiendung17 - 1 behai34
dangtiendung6 - 0 chihiro
dangtiendung2 - 0 krixi
dangtiendung5 - 0 ngocluuly
dangtiendung4 - 0 tieuling
dangtiendung5 - 2 thimhuong
dangtiendung9 - 2 cry99
dangtiendung5 - 1 kulito
dangtiendung6 - 1 denhayden
dangtiendung11 - 1 love74
dangtiendung14 - 1 hongtran6789
dangtiendung6 - 0 ethan
dangtiendung5 - 0 bongo
dangtiendung5 - 0 gacontapta
dangtiendung5 - 0 tuliphalan