dangtiendung
  • Hạng 40
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 213
  • Tỉ lệ thắng 94.03%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dangtiendung5 - 0 thutrang
dangtiendung1 - 0 tuyen0088
dangtiendung0 - 1 hyvonggio
dangtiendung0 - 1 thanhthanh2k7
dangtiendung1 - 0 hoangquan
dangtiendung0 - 1 director
dangtiendung1 - 0 pianooo
dangtiendung1 - 0 gianguyen
dangtiendung1 - 0 sirenhead
dangtiendung1 - 0 manchausa
dangtiendung1 - 0 kythutudo
dangtiendung2 - 0 heorung18
dangtiendung4 - 1 tuyetanh
dangtiendung0 - 3 silvermoon
dangtiendung1 - 0 scary278
dangtiendung4 - 1 dragon
dangtiendung6 - 0 gaodo
dangtiendung1 - 0 eketao
dangtiendung1 - 0 ruacon
dangtiendung3 - 0 nguyenvancu
dangtiendung5 - 1 tranducnam
dangtiendung9 - 0 huongly
dangtiendung9 - 2 kakao911
dangtiendung3 - 0 flash
dangtiendung2 - 0 phongca
dangtiendung2 - 0 sansvirus
dangtiendung2 - 0 cuopbiensoh2o
dangtiendung2 - 0 lucky
dangtiendung4 - 1 suneo
dangtiendung4 - 0 giotmua
dangtiendung11 - 1 hades
dangtiendung2 - 0 vuamui
dangtiendung3 - 0 bexinkk
dangtiendung2 - 0 alibaba
dangtiendung3 - 0 keosua
dangtiendung3 - 0 paradol
dangtiendung2 - 0 mrrua
dangtiendung2 - 0 thienloi
dangtiendung1 - 0 haicuibap
dangtiendung2 - 1 duong
dangtiendung2 - 0 susikoi
dangtiendung4 - 0 yenthanh
dangtiendung6 - 1 nolan
dangtiendung13 - 3 bingan
dangtiendung3 - 0 alita
dangtiendung4 - 0 tata88
dangtiendung5 - 0 vanltt
dangtiendung4 - 0 bluejune
dangtiendung3 - 0 aiamcaro
dangtiendung5 - 0 langtu
dangtiendung17 - 1 behai34
dangtiendung6 - 0 chihiro
dangtiendung2 - 0 krixi
dangtiendung5 - 0 ngocluuly
dangtiendung7 - 0 mynno
dangtiendung4 - 0 tieuling
dangtiendung5 - 2 thimhuong
dangtiendung9 - 1 supersen
dangtiendung9 - 2 cry99
dangtiendung5 - 1 kulito
dangtiendung6 - 1 denhayden
dangtiendung11 - 1 love74
dangtiendung14 - 1 hongtran6789
dangtiendung6 - 0 ethan
dangtiendung5 - 0 bongo
dangtiendung5 - 0 gacontapta
dangtiendung5 - 0 tuliphalan