pistachio
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 30,536
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 94.55%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 0.63
  • Thời gian tham gia 8 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có