pistachio
  • Hạng 20
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 483
  • Tỉ lệ thắng 97.78%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có