pistachio
  • Hạng 72
  • Chỉ số ảnh hưởng 25
  • Điểm 75
  • Tỉ lệ thắng 96.88%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có