sieucaothu0508
  • Hạng 23
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 384
  • Tỉ lệ thắng 94.20%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sieucaothu05081 - 0 matrom
sieucaothu05083 - 0 moitapchoi
sieucaothu05085 - 0 heoconhamchoi
sieucaothu05086 - 0 toanluf
sieucaothu05081 - 0 vietnamtoiyeu1
sieucaothu05085 - 0 vnvodich1
sieucaothu05081 - 0 mailan235993
sieucaothu05082 - 0 datdeptrai
sieucaothu05081 - 0 hieuhieuhieu
sieucaothu05081 - 0 tranngocbaothy
sieucaothu05086 - 0 fucklife
sieucaothu05081 - 0 khanhvjppro
sieucaothu05084 - 0 xuanduy1911
sieucaothu05082 - 0 tranhang07
sieucaothu05081 - 0 congiola
sieucaothu05089 - 1 nan007
sieucaothu05081 - 0 forfun
sieucaothu050819 - 3 silvermoon
sieucaothu05081 - 0 linhphuong2013
sieucaothu05083 - 0 tiennhanholo
sieucaothu050812 - 6 quangquang
sieucaothu05086 - 1 mrhuandz
sieucaothu05082 - 0 huyne
sieucaothu05081 - 0 trantdat
sieucaothu05085 - 1 vietnamdo
sieucaothu05082 - 0 beyou123
sieucaothu05081 - 0 baohehehe
sieucaothu05081 - 0 nghiadapchai
sieucaothu05083 - 0 kythutudo
sieucaothu05080 - 1 phonggaf
sieucaothu05085 - 0 justforfun
sieucaothu05082 - 0 baotran
sieucaothu05083 - 6 freedomman
sieucaothu05083 - 0 chuotbobo
sieucaothu05083 - 0 gafbuwj
sieucaothu05084 - 0 luke911
sieucaothu05082 - 0 luongduonganh
sieucaothu05081 - 0 sysang96
sieucaothu05082 - 0 votinh
sieucaothu05082 - 0 caonhocodon
sieucaothu05081 - 0 phuhoangmy
sieucaothu050810 - 1 thienthan28
sieucaothu05083 - 0 julyno1st
sieucaothu05081 - 0 quangthinh
sieucaothu05086 - 0 ethan
sieucaothu050811 - 8 pianooo
sieucaothu05080 - 1 rip001
sieucaothu05083 - 1 paradol
sieucaothu05081 - 2 thanhthanh2k7
sieucaothu05082 - 0 sirenhead
sieucaothu05085 - 0 dragon
sieucaothu05086 - 0 phongyeu
sieucaothu05082 - 0 maianh2212
sieucaothu05085 - 3 babyboss
sieucaothu05084 - 0 cfchp
sieucaothu05082 - 0 lucky
sieucaothu05087 - 0 nagato
sieucaothu05082 - 0 haicuibap
sieucaothu05085 - 0 junz2222
sieucaothu05081 - 0 propt
sieucaothu05082 - 0 vuamui
sieucaothu05084 - 0 yukii
sieucaothu050811 - 1 apollo
sieucaothu05088 - 1 chihiro
sieucaothu05084 - 0 huynguyenqn1234
sieucaothu05081 - 0 httn123
sieucaothu05085 - 0 jachsoon128890
sieucaothu05084 - 0 bestcaro123456789
sieucaothu05085 - 4 tieuyeutinh