luvie
  • Hạng 44
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 171
  • Tỉ lệ thắng 65.52%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có