luvie
  • Hạng 96
  • Chỉ số ảnh hưởng 22
  • Điểm 10
  • Tỉ lệ thắng 65.79%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có