keyofbeauty
  • Hạng 98
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Điểm 34
  • Tỉ lệ thắng 90.91%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có