keyofbeauty
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 19,406
  • Tỉ lệ thắng 80.77%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 2.47
  • Thời gian tham gia 8 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có